Đề thi tin học trẻ toàn quốc 2018 bảng B – THCS

Hôm nay có bạn gửi cho mình đề thi tin học trẻ toàn quốc 2018 bảng B – Khối THCS, lâu rồi không động tới tin thấy khó quá đưa lên đây xem bạn nào có ý tưởng gì không, chia sẻ để mình và các bạn học hỏi.

Bài 1. Nén dãy số (30 điểm)

Cho số nguyên dương N. ta có dãy số A gồm các số nguyên từ 1 đến n. Phép nén dãy số là tạo ra dãy số mới mà các phần tử được tạo ra bằng cách lần lượt cộng 2 số cạnh nhau của dãy số ban đầu. Mỗi lần nén dãy số, dãy số mới sẽ ít hơn dãy trước 1 phần tử. Ta nén dãy số đến khi chỉ còn 1 phần tử, phần tử đó là giá trị nén dãy số. Yêu cầu in ra giá trị nén dãy số. Vì kết quả có thể rất lớn, nên chỉ cần in ra số dư của phép chia giá trị nén đây số cho 1000000000 (10)

Hình trên là ví dụ các phép nén dãy trong trường hợp N = 4, ta có kết quả cuối cùng là 20
Em cần tạo file văn bản NENDAYSO.TXT gồm 10 dòng, mỗi đóng ghi một số nguyên dương duy nhất là kết quả của phép nén dãy ứng với giá trị N cho trong bảng sau.

Bài 2. Huấn luyện Pokemon (30 điểm)

Công ty X sản xuất những con robot thông mình gợi là pokemon, các con pokemon ban đầu giống hệt nhau, muỗi con có n kỹ năng đánh số từ 1 tới n và tất cả các kỹ năng đều ở cấp độ 0 khi xuất xưởng. Các con pokemon sau đó sẽ được huấn luyện bằng một chương trình đặc biệt nhằm gia tăng cấp độ các kỹ năng. để tăng cấp độ kỹ năng thứ i lên 1 đơn vị cần thời gian huấn luyện đúng i giây . Ngoài ra do vấn đề kỹ thuật, không kỹ năng nào được huấn luyện vượt quá cấp độ m

Công ty X nhận được đơn đặt hàng k con pokemon hoàn toàn phân biệt, tức là hai con pokemon bắt kỳ phải có ít nhất một kỹ năng ở cấp độ khác nhau. Hãy cho biết tổng số giây ít nhất cần để huấn luyện k con pokemon thỏa mãn yêu cầu trên.

Ví dụ với số kỹ năng n = 3, giới hạn cấp độ kỹ năng m = 4. số con pokemon đặt
bảng k = 10. Công ty có thể huấn luyện 10 con pokemon với các kỹ năng như sau:

Bạn nào có ý tưởng gì để giải quyết hai bài trên vui lòng chia sẻ để các bạn học hỏi. Mình lâu rồi không tìm hiểu pascal nên lười nghĩ quá giờ chỉ quan tâm mấy dạng như Đề tin học trẻ Nghệ An 2019 Scratch này thôi.

 

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button