Đề thi tin học trẻ TP Hà Tĩnh – Năm 2017 – Tiểu học

Đề thi tin học trẻ TP Hà Tĩnh – Năm 2017 – Tiểu học

THÀNH TIN HỌC TRE ĐỀ THỊ BẰNG A – KHOI TIỂU HỌC
tả H PHÓ HA TĨNH PHAN THỊ THỰC HANH
ân thứ IX – 2017 Thời gián làm bài: 9É phút
N Í
` . Ngày thí: 33/03/201 7
ĐÈ THỊ CHÍNH THỨC l
(Đề thi có 2 trang, gồm 3 bài)
ST CC CỔ 7 7 7 7 T7
TỎNG QUAN BÀI THỊ
——— Tên bài — _ Têntpkếtqui — „ Điểm
[1 |Hìnhvề – |hinhvedoc(hocdox — _— —, 1U.
Tính tông tinhtong.đoc (hoặc docx) — ; TỦ
Ngày hội thiểu nhì ngayhoithieunhi.ppt (hoặc DĐ) .— 40
Bài 1. Hình vẽ
Hình bên được tạo thành từ những
hình vuông (có độ dài cạnh 100 đơn vị với 2 AN
nét vẽ có độ rộng. độ cao là 3 đơn vị và có = 2 X<N
màu đỏ) và những hình tròn (có bán kính X2 V7 L1
tự xác định với nét vẽ có độ rộng, độ cao S bỚs c2
là 3 đơn vị và có màu xanh). Các hình << ©-lÌ)
vuông và các hình. tròn trên được vẻ xuất ho XS
phát từ vị trí ban đầu của Rùa. Em hãy tìm XX xé + F) 2
một cách vẽ và viết các câu lệnh trong SSx1ÄX
chương trình MSWLogo để về hình này. <2
Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên hinhve.doc (hoặc docx)
ôm: « – .
: – Hình mà em đã vẽ (độ dài mỗi bước Rùa di chuyẻn là một dơn vI2
– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẻ.
Bài 2. Tính tông TỦ UV
Em hãy nêu các câu lệnh đề tính tông của dãy số:
1,2,4.7, 11. lỒ. — „ ¬ z
Biết rằng số cuối cùng của dãy số là một số gản bằng 100 nhật. sẻ đan
Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên tinhtong.doc thoặc ĐC)
gồm các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự thực hiện để giảt Đài t01P EU:

i hội thiểu nhỉ S va Anh (26/3/1931 –
_ K niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn THCS Hỗ € b Min Cá nh
26/3/2017), Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp vi hàn In dục và nh ¬.
“Ã “ ai “”Thiểu nhỉ vui khóc – Tiên PƯỚC co nu vay 25 VẢ
Đôn So, THCS trên địa bàn toàn thành P HN Ti do mì

mm ‘: nội với nhiều hoạt động bỏ (CÍ:, SN Tn đả
N Ngày hội vn 1 SỐ nh tà cho thiếu nhỉ phần đầu, học ĐÁP: PP
ụ ấn sâu sắc, tạo động lực “ý ‘

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button