Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Tiểu học – Năm 2018

Đề thi tin học trẻ TX Buôn Hồ – Tiểu học – Năm 2018

 Tổng quan bài thi

TT Tên bài Tên tệp kết quả Điểm
1 Khung ảnh BAI1.doc 20
2 Hình vẽ BAI2.doc 30
3 Giúp bạn đến trường BAI3.ppt 50

 

Chú ý: Thí sinh tạo thư mục gốc ở ỗ đĩa D:\ SBD, với tên thư mục là số báo danh của mình và lưu các tệp bài làm vào đó. Ví dụ thí sinh có số báo danh TH_10 thì lưu bài vào thư mục D:\TH_10. Thí sinh có thể lưu tệp kết quả có phần mở rộng .doc hoặc .docx, .ppt hoặc .pptx đều được chấp nhận

 Bài 1: (20 điểm) Hình vẽ

Hình bên được tạo thành từ những hình tam giác có kích thước 100 đơn vị. Em hãy tìm một cách vẽ và viết các câu lệnh trong chương trình MSWLogo để vẽ hình này.

Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản là BAI1.doc gồm:

– Hình mà em đã vẽ được.

– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 2: (30 điểm) Diện tích                                                

            Trên một đám đất hình vuông có cạnh 200, người ta đào một cái ao hình tròn có bán kính 40 nằm trong đám đất đó (Hình bên).

            Em hay viết một thủ tục với các câu lệnh của MSLogo để vẽ lại khu đất và cái ao, tô màu xanh cho cái áo hình tròn, đồng thời tính diện tích phần còn lại của đám đất và ghi lại kết quả phía dưới hình vẽ.

Em hãy lưu kết quả trong tệp văn bản tên là BAI2.doc gồm:

– Hình mà em vẽ được.

– Các câu lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 3: (50 điểm) Giúp bạn đến trường

   Em có biết ở những vùng sâu, vùng xa, những vùng kinh tế khó khăn của Tổ quốc có rất nhiều bạn không được đến trường. Nguyên nhân là do gia đình khó khăn nhiều bạn phải bỏ học để giúp bố mẹ, do thiếu thốn đồ dùng học tập, điều kiện trường lớp không đảm bảo. Mặc dù đã có rất nhiều chương trình hỗ trợ được phát động, nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều bạn chưa được đến trường.

Em hãy sử dụng chương trình Microsoft PowerPoint để tạo một bài trình diễn tối thiểu 05 trang đề xuất các ý tưởng, biện pháp thông qua các hành động cụ thể để góp phần giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn được đến trường

Yêu cầu bài trình diễn:

– Sử dụng các hình tự vẽ để minh họa.

– Sử dụng các hiệu ứng của MS PowerPoint

– Lưu bài trình diễn với tên là BAI3.ppt

 

HỘI THI TIN HỌC TRẺ

THỊ XÃ BUÔN HỒ

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI THỰC HÀNH – KHỐI TIỂU HỌC

 

Câu 1:

to tamgiac

Repeat 3[fd 100 rt 120]

end

to khantheu1

SETPENCOLOR 4

SETPENSIZE [3]

repeat 6[tamgiac fd 100 lt 360/6]

end

Câu 2:

To dien tich

Hinhtron

Pu bk 70 rt 90 bk 70 pd

Hinhvuong

Label [dien tich phan con lai cua dam dat]

Make “a ((200*200)-(40*40*3.13))

Pu fd 350 pd

Label :a

End

 

To hinhtron

Setpencolor 2

Setpensize [5 5]

Repeat 120 [fd 40 bk 40 rt 3]

End

 

To hinhvuong

Setpencolor 0

Repeat 4[fd 200 lt 360/4]

End

Câu 3: Hướng dẫn chấm

 

TT Tiêu chí Điểm đạt được Ghi chú
1 Nộp đúng tên file 5  
2 Ý tưởng sáng tạo 10  
3 Có nội dung 10  
4 Hình ảnh minh họa 10  
5 Hiệu ứng 10  
6 Trình bày 5  

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button