Đề thi tin học trẻ TX Từ Sơn – Năm 2019 – Tiểu học

Đề thi tin học trẻ TX Từ Sơn – Năm 2019 – Tiểu học

Mấy đề thi này cũng hay nè:

HỘI THỊ TIN HỌC TRẺ THỊ XÃ TỪ SƠN ĐÈ THỊ THỰC HÀNH
LÀN THƯ VIII – NĂM 2019 TIỂU HỌC
– „ „ Thời gian làm bài: 100 phút
ĐÈ THỊ CHÍNH THỨC (không kế thời van phát đề)

Bài 1: (4 điểm)

Em hãy sử dụng chương trình MSWLogo đề vẽ một ngôi sao
ngũ giác như hinh bên với viên có mảu tùy ý.
Hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là .$BD_ngoisao. doc
với những nội dung sau:
– Hình vẽ mà em đã vẽ được.
– Các lệnh của MSÁWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 2: (3 điểm)

Hình bên có khung viền là hình vuông cạnh dài 200 đơn
vị, kích thước bút vẽ là [2 2]. nền vòng tròn màu đó (Số thứ tự
bảng màu là 4).
Em hãy sử dụng chương trình MSWLogo để vẽ hình bên.
Hãy lưu kết quả trong tệp văn bản có tên là
SBD_ hinhtvuong.doc với những nội dụng sau:
– Hinh vẽ mà em đã vẽ được.
– Các lệnh của MSWLogo theo trình tự đã vẽ.

Bài 3: (3 điểm)

Em hay sử dụng chương trình Scratch để mô tả trò»
chơi như sau: teen II.
Trên màn hình xuất hiện ngẫu nhiên l con vật và mi
giáo viên hỏi: “Đây là con gì?”. Người chơi nhập I tên. @
Chương trình sẽ kiểm tra vả thông báo đúng/sai. Nếu trả „cố
lời đúng người chơi sẻ được I0 điểm. Yêu cầu: >..x
. – Hình ảnh có thể sử dụng từ thư viện có sẵn với
số con vật ít nhật lả 6.
– Có biến Điểm luôn hiện trên màn hình. »
Bài làm được lưu lại với tên SÃBD_congi.sb2
———- HÉT ———

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button