Đề thi tin học trẻ Vĩnh Phúc 2019 – Lập trình Scratch

Đề thi tin học trẻ Vĩnh Phúc 2019 – Lập trình Scratch

I. Phần tự chọn: Thí sinh chọn một trong bài môi trường Scratch hoặc MSÁWV Logo

1) Môi trường SCRATCH
Bài 1. Vẽ hơn ._ ”
Viết chương trình vẽ hình bỏng hoa súng §
cánh như hình sau. Đã đai của cảnh hoa Iwo point.
Yêu cầu bắt buộc: 5
– Độ đẩy của nét về là ‡ Poland;
– Cứ vẽ được 10 bước thì: độ,
– Đường viền của cánh hoa thấy vẻ
một lượng 10.
Chương trình cần viết đủ tổng quá K bay đại chiều dài của cánh hội. Chức
trình được lưu thành tệp
Bài 2. Tìm tuổi
Viết chương trình thực

rất yêu môn Toán về tuổi của GIÖA IG. vêu,

thêm ngày sinh: của tôi vá lổng các bình pluaơng các chữ so Huời cha tối thủ dược kết jua
cành là tuỗi của tối”, Em hãy viết Shương trịnh giúp anh phóng viên tìm tuổi của cụ bả.
Chương – trình YẾU – cầu nhập vàn số ngây ns củu một tháng
(lm<31),
Giao điện chương trình có thể như bình trên s8 Xðj đủ yêu cầu n; Ừ dụng nhập
vào số ngày của một thắng, ẠỊ ‘ ˆ Ắ
Chương trình lưu với tên „4 l2-J.se2 Ñ „ c—
Giải thích; ” ˆ Mú
Bình phương của một số là ịc, _ sự #flÄhh phương là 5%,
Ứng dụng (I0 điểm T ” .
Mô phòng việc tìm ngáy sinh mi ,
Tạo ra một đây các số tự nhiên HÌN Ñi3i: 1. _
Viết chương trình cho phép người đằng chọn lšÊDD2 10 GỀ)) SU DEEDI H SỐ ngày
sinh thoa mãn điều kiện nêu trên thí xuấtl[bÊ AE ĐT can, hgÐ 1E thi i56 ty.
. An 9N ¬… 2/14 =w Ð’ H4 23627”
của tôi” ngược lại nếu chọn không đúi § `. ” I)NifnyiSnE bão Bệu c)18/gua”
đúng tuỗi của tôi, hãy thử tại” cho phép “# lỘ l TẠY l
Chương trình ứng dựng đặt lên ATEẾGG – SẠC =
2) Môi trường MSWLOGO KV ˆns,
Bài 1. Vẽ hộp đựng đồ | “¬ =>
Hình bên có 4 cánh, mỗi cảnh đế CHDU) tịnh [ “Nà
đều 3 cạnh, cúc hình tam giác đêu (PB bình _‹
vị. Mỗi cảnh có mâu khác nhï “TẾ TH đ000i(0105
Em hãy viết chương xà AC _. BÉ 4 ¬
Em cần na HH Bo 29605, 1

ƒ sản đủ tỉnh chiều đải quảng đường phố bị tắc sản phút và tình số người phải đừng đợi sau
8 phút đỏ.

Em cần nộp tếp chương trình tacduon-fEo và tệp tacduong,đóc (tacduong.đócx) gằm
kết qua chạy chương trình với các giá trị â “ 6; k = 8;n = 2:b = 6Ñ, các cầu lệnh cua
MISWLage theo trình tự tỉnh toán.

I1. Phần bất buậc: Thí sinh lắm bài trên môi trường SCRATCH
Bài 4, Trả chơi. Trắng củy hài hến dường

Nhân vật chính của chương trình (HS) cân chặy qua
lại sản khâu. mỗi lần chạy từ trái sang phải mản’Hịnh, dẻ nh †
lẫy được cây trùng của mình. Nhiệm vụ của người chơi lâ
giúp nhân vật chính lây được nhiều cây nhất với thôi giàn
một phút, Hình bên mô ta trạng thái bàn đẫu của chượng ~Ã
trình, Nhân phim Space để bất đầu trỏ chơi. Bà ^\

Người chơi khi đó chỉ việc chạy đến vÀ w)NSICR trắng, Chương trình kết thúc

chúng ta biết được chính xác số cây lấy được: –
Em hãy viết chương trình mỏ ta trô chửi trễ G§i140 6irơng ti l4 2
MỞ RỘNG: __ ,

Trủ chơi trên có thể mơ rộng théo nhíề .cách:’khéc nhãn lê trở nền bị y lên, Ứa dạng hơn,
hấp dẫn hơn. Gợi š một số hương mơ rót .

– Trong khi chạy lấy cây trên đường ^ K8 4 uốn cho quai nhần vật
chính phải nháy lên kịp thời, Dùng phùm HH zu khi nhấn vật nháy trưa các bàn đá này.

– Nếu số cây không lấy được quá 100 ÿG Kồ chơi kết điệo.
Phần mở rộng. sáng tạo sẽ dạt tê 3ucl | “

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button