Lập trình Scratch

Đề thi tin học trẻ Yên Phong 2019

Đề thi tin học trẻ Yên Phong 2019

SỐ – W CV CC H00 SẠN/ 05616 1 HÀ VÀ \
Câu 1. (3,5 điểm) xã chứng _
Em hãy sử dụng chương trình MSWIogo để vẽ hình bên với xẰwy..
yêu cầu sau; `r†] NI
. – Chọn màu vẽ là màu đỏ, nét vẽ có độ dày là 3 » sk ` ‹| \
h ~ Lưu kết quả trong tệp văn bản có tên caul.docx gồm: ¬ ~ w . j
ˆ ` + Các câu lệnh của MSWLogo để vẽ hình trên | À | s.t
…..„ +… *KKẾt quả hình vẽ mà em vạ, XS
l JCầu 2. @,5 điểm) Em hãy dùng phần mềm MSWLogo để viết thủ tục nhập vào một
lộ +. nguyên n bất kì và in ra màn hình ” so vua nhap la so chan” hoặc “so vua nhấp la
XX #1”. Với n được nhập vào khỉ Bọi tên thủ tục.
“% b Em hãy lưu kết quả vào tệp cau2.đoex gồm các câu lệnh trong MSWI .ogo để
Di là tuần tren,
_ KiôYšo kñ) Em hãy sử dụng chương trình Scratch để thiết kế trỏ chơi luyện tập
Tu lÉy “chuột được mô tả như sau:
: T màn hỉnh có người dẫn chương ~.
TT Ba ‘hỏng, thời gian cho mỗi cuộc chơi
sung Tây: Trên tmân hình biến thời gian sẽ đếm
“—..:‹›
b đi Tinh Ât¡: chương trình quả bóng sẽ
ve ằeê +
s l _ _ F PHg li chai là hy hhội,
TT ườà la anẳ
“…`……. Đường trình thông bảo ” Game Over”
`… “_.« quả bóng. Bài làm đượo lưu /

 

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button