Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán không chuyên -Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn toán không chuyên -Tỉnh Lâm Đồng – Năm học 2018 – 2019

Hướng dẫn

Câu 11:

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 12:

Kẻ tiếp tuyến chung Dx của hai đường tròn

Góc ADE = DAC + ACD (góc ngoài) = ADB + xDB = ADB

=> DA là tia phân giác của góc EDX =>đpcm

One Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button