Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đề thi Violympic lớp 5 vòng 4 Năm học 2016 2017 có đáp án

VÒNG 4 LỚP 5
(Ngày 10/10/2016)

ĐẬP DẾ

Câu 1: Một đơn vị bộ đội chuẩn bị gạo cho 30 người ăn trong 15 ngày, mức ăn mỗi người trong một ngày là như nhau. Sau khi ăn được 3 ngày thì có 10 người chuyển đi nơi khác. Hỏi đơn vị đó ăn số gạo còn lại trong bao nhiêu ngày?
A. 12                             B. 18                             C.                           D. 21

Câu 2: Trung bình cộng hai số là 180. Số thứ nhất là số chẵn lớn nhất có 2 chữ số. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là …
A. 261                           B. 82                             C. 81                             D. 262

Câu 3: Khi chia A cho 124 ta được số dư là 10. Hỏi phải giảm A đi bao nhiêu đơn vị để phép chia trên trở thành phép chia hết và thương giảm đi 2 đơn vị?
A. 258                           B. 268                           C. 248                           D. 238

Câu 4: Một trường tiểu học đã mua đủ gạo cho 500 học sinh bán trú ăn trong 30 ngày. Nếu có thêm 100 học sinh nữa xin học bán trú thì số gạo đã mua đủ ăn trong bao nhiêu ngày?
Trả lời: Số gạo đó đủ ăn trong … ngày.
A. 25                             B. 15                             C. Đáp số khác             D. 20

Câu 5: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 72m. Nếu giảm mỗi chiều đi 12m thì lúc đó chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích khu vườn đó.
Trả lời: Diện tích khu vườn là … m2.
A. 3888                         B. 2944                         C. 2304                         D. 1056

Câu 6: Từ các chữ số 0; 3; 2 lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
A. 8                               B. 4                               C. 18                             D. 27

Câu 7: Quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B phải đi qua tỉnh C và tỉnh D. Biết quãng đường AC dài 207km, gấp 3 lần quãng đường CD và bằng quãng đường DB. Tính quãng đường AB.
Trả lời: Quãng đường AB dài … km.
A. 659                           B. 690                           C. 759                           D. 483

Câu 8: Một cửa hàng chuẩn bị một số bánh nướng, bánh dẻo để bán nhân dịp Trung Thu. Nếu mỗi ngày bán 120 cái thì sau 1 tuần 2 ngày hết hàng. Hỏi nếu mỗi ngày bán 180 cái thì sau bao lâu hết hàng?
Trả lời: Cửa hàng đó bán hết hàng sau … ngày.
A. 6                               B.                             C. Đáp số khác             D. 3

Câu 9: Tổng hai phân số bằng , phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là . Tìm phân số thứ hai.
Trả lời: Phân số thứ hai là …
A.                             B.                            C.                             D.

Câu 10: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu gấp phân số thứ nhất lên 2 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ nhất.
A.                             B.                             C.                             D.

Câu 11: Tìm x biết:
Trả lời: Giá trị của x là …
A.                             B.                               C.                               D.

Câu 12: Người ta phải cắt 12 đoạn dây thép mỗi đoạn 6m thành những đoạn dài 2m. Hỏi phải cắt mấy lần?
Trả lời: Phải cắt … lần.
A. 2                               B. 24                             C. 36                             D. 35

Câu 13: Học sinh khối 4, 5 của một trường tiểu học chăm sóc được 496 cây. Trong đó số cây khối 4 chăm sóc bằng  số cây của khối 5. Hỏi khối 5 đã chăm sóc bao nhiêu cây?
Trả lời: Khối 5 chăm sóc được … cây.
A. 310                           B. 186                           C. 124                           D. 62

Câu 14: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Khi tuổi mẹ bằng bao nhiêu thì tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?
Trả lời: Khi đó, tuổi mẹ là … tuổi.
A. 14                             B. 32                             C. Đáp số khác             D. 42

Câu 15: Hiệu hai phân số bằng ; phân số thứ nhất gấp 3 lần phân số thứ hai. Tìm phân số thứ nhất.
Trả lời: Phân số thứ nhất là …
A.                             B.                             C.                               D.

Câu 16: Đội tuyển thi đấu thể thao của một trường tiểu học gồm 25 em thi đấu hai môn: cờ vua và cờ tướng. Trong đó, 17 em thi đấu cờ vua và 15 em thi cờ tướng. Hỏi có bao nhiêu em thi đấu cả hai môn?
Trả lời: Số em thi đấu cả hai môn là … em.
A. 7                               B. 2                               C. 8                               D. 10

Câu 17: Tích sau tận cùng là chữ số nào?

A. 6                               B. 7                               C. 5                               D. 0

Câu 18: Tính:
A.                               B. Đáp số khác             C.                         D.

Câu 19: Hiệu hai số là 64. Tìm số bé biết số bé hơn số lớn là 2.
Trả lời: Số bé là …
A. 11                             B. 77                             C. 75                             D. 13

Câu 20: Người ta xếp một số sách vào ngăn. Số sách ngăn trên bằng  số sách ngăn dưới. Nếu chuyển 36 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách 2 ngăn bằng nhau. Tính số sách ngăn trên có.
Trả lời: Số sách ngăn trên có là … quyển.
A. 84                             B. 48                             C. 96                             D. 132

Câu 21: Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 2m, chiều rộng 15dm. Tính số mét nhôm cần để viền xung quanh  tấm biển đó.
Trả lời: Số mét nhôm cần dùng là … m.
A. 7                               B. 70                             C. 34                             D. 35

Câu 22: Cho dãy số 16; 26; 36; 46; … ; 2016. Dãy số trên có bao nhiêu số hạng?
Trả lời: Dãy số trên có … số hạng.
A. 396                           B. 386                           C. 200                           D. 201

Câu 23: Có 8 bi đỏ, 6 bi xanh, 9 bi vàng. Không nhìn vào hộp phải lấy ra ít nhất bao nhiêu bi thì chắc chắn số bi lấy ra có đủ cả 3 màu bi?
Trả lời: Phải lấy ít nhất … bi để chắc chắn có đủ 3 màu bi.
A. 18                             B. 17                             C. 15                             D. 16
Câu 24: Một hình chữ nhật có chu vi 70cm. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Tính chiều dài hình chữ nhật đó.
A. 14cm                        B. 42cm                         C. 28cm                         D. 21cm

Câu 25: Một đội công nhân giao sửa một quãng đường dài 16km trong 24 ngày. Sau 6 ngày làm việc, đội công nhân đó lại được giao thêm 12km đường nữa. Hỏi đội công nhân đó sẽ hoàn thành công việc trên trong bao lâu?
(Năng suất làm việc không thay đổi).
Trả lời: Đội đó sẽ hoàn thành công việc trên trong số ngày là …
A. 36                             B. 42                             C. 22                             D. 16

12 CON GIÁP

Câu 1: Trung bình cộng của tử số và mẫu số của một phân số bằng 16. Nếu gấp tử số lên 3 lần thì phân số đó bằng 1. Tìm phân số đã cho.
Trả lời: Phân số đã cho là …….

Câu 2: Tìm số thứ nhất biết số thứ nhất bằng số thứ hai và nếu bớt số thứ hai đi 69 đơn vị thì ta được số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là ……….

Câu 3: Cho một số có hai chữ số. Nếu ta viết chữ số 2 vào bên trái số đó ta được số mới gấp 5 lần số đã cho. Tìm số đã cho.
Trả lời: Số đã cho là ……..

Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị?
Trả lời: Số số thỏa mãn đề bài là …….

Câu 5: Tìm số  là số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 5 và 9.
Trả lời: Số cần tìm là …………

Câu 6: Tìm y là số tự nhiên biết y chia hết cho 9 và 127 < y < 136.
Trả lời: y = ………
Câu 7: Cho dãy số 1; 3; 5; 7; … ; 1017. Dãy số trên có bao nhiêu chữ số?
Trả lời: Dãy số trên có ………….. chữ số.

Câu 8: Tìm số hạng tiếp theo của dãy số
Trả lời: Số hạng tiếp theo của dãy ……..
(Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 9: Trung bình cộng của hai phân số bằng . Nếu tăng phân số thứ hai gấp 4 lần thì trung bình cộng của chúng bằng . Tìm phân số thứ nhất.
Trả lời: Phân số thứ nhất là ……….

Câu 10: Chu vi một khu đất hình chữ nhật là 270m. Chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích khu đất ấy.
Trả lời: Diện tích khu đất là …………… m2.

Câu 11: Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật A là 105m, bằng chiều dài của nó. Hỏi chu vi của mảnh vườn B là bao nhiêu biết chu vi của mảnh vườn B bằng chu vi khu đất A.
Trả lời: Chu vi mảnh vườn B là …………. m.

Câu 12: Khi chia A cho 117, ta được số dư là 9. Hỏi phải tăng thêm A bao nhiêu đơn vị để phép chia không dư và thương tăng lên 2 đơn vị.
Trả lời: Phải tăng thêm A ……….. đơn vị.

Câu 13: Tìm y biết:
Trả lời: y = ………

Câu 14: Trong hộp có số bi màu vàng nhiều gấp 4 lần số bi màu đỏ. Biết số bi màu vàng nhiều hơn số bi màu đỏ là 75 viên. Hỏi trong hộp có tất cả bao nhiêu viên bi?
Trả lời: Trong hộp có tất cả ………… bi.

Câu 15: Trung bình cộng ba số bằng 150. Trong đó số thứ nhất hơn số thứ hai 15 đơn vị và kém số thứ ba 12 đơn vị. Tìm số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là ………

Câu 16: Hiệu hai số là 205. Số bé bằng  số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là ………..

Câu 17: Trong một phép chia cho 42 được thương là số tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số, số dư là số tự nhiên lẻ chia hết cho 3 và 5. Tìm số bị chia.
Trả lời: Số bị chia là ………….

Câu 18: Hiệu hai số là 129. Nếu bớt số lớn đi 15, thêm vào số bé 20 thì số bé bằng  số lớn. Tìm số bé.
Trả lời: Số bé là ………

Câu 19: Tổng 2 số là 166. Nếu lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai thì được thương là 3 dư 2. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là ………

Câu 20: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 540m. Nếu tăng chiều dài đồng thời giảm chiều rộng đi 8m thì lúc đó chiều dài bằng chiều rộng. Tính diện tích khu vườn đó.
Trả lời: Diện tích khu vườn đó là ………….. m2.

Câu 21: Trung bình cộng ba số bằng 180. Số thứ nhất gấp rưỡi số thứ hai và bằng  số thứ ba. Tìm số thứ nhất.
Trả lời: Số thứ nhất là ……….
Câu 22: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000 khi chia cho 5 dư 3 và chia hết cho 9.
Trả lời: Số cần tìm là ………….

Câu 23: Trên một đoạn đường 1km, người ta trồng cây hai bên đường, cách 20m trồng 1 cây (ở hai đầu đường là đèn cao áp). Hỏi đoạn đường đó có bao nhiêu cây?
Trả lời: Đoạn đường đó có số cây là ……… cây.

Câu 24: Có hai vòi chảy vào một bể nước. Nếu riêng vòi thứ nhất chảy 4 giờ thì đầy bể, riêng vòi thứ hai chảy 6 giờ thì đầy bể. Hỏi cả hai vòi cùng chảy hết bao nhiêu lâu bể sẽ đầy?
Trả lời: Hai vòi cùng chảy thì bể sẽ đầy sau …….. giờ.
(Viết kết quả dưới dạng phân số tối giản)

Câu 25: Tổng của hai phân số là ; phân số thứ nhất hơn phân số thứ hai là . Tìm phân số thứ nhất.
Trả lời: Phân số thứ nhất là …….

Câu 26: Tìm số  là số có 4 chữ số khác nhau chia 9 dư 4 và chia 5 có số dư lớn nhất.
Trả lời: Số cần tìm là ………….

Câu 27: An và Bình có tổng cộng 280 quân bài Đôminô. Sau khi An bị thua  số quân bài của mình cho Bình thì số quân bài của hai bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu An có nhiều hơn Bình bao nhiêu quân bài?
Trả lời: Lúc đầu An có nhiều hơn Bình ………. quân bài.

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÒNG 4

ĐẬP DẾ

 

C1. 18                C2. 262              C3. 258              C4. 25                C5. 3888

C6. 4                  C7. 759              C8. 6                  C9.               C10.

C11.               C12. 24              C13. 310            C14. 42              C15.

C16. 7                C17. 0                C18.               C19. 13              C20. 96

C21. 7                C22. 201            C23. 18              C24. 21cm         C25. 42

 

12 CON GIÁP

C1.               C2. 115              C3. 50                C4. 45                C5. 2475

C6. 135              C7. 1481            C8.                C9.                 C10. 3150

C11. 475            C12. 225            C13.              C14. 125            C15. 163

C16. 287            C17. 4131          C18. 121            C19. 125            C20. 18176

C21. 162            C22. 1953          C23. 98              C24.              C25.

C26. 2479          C27. 40

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button