Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Đề thi violympic toán lớp 5 vòng 12 năm học 2016 – 2017 có đáp án

VÒNG 12 LỚP 5
(Ngày 03/01/2017)

ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Trong các số thập phân sau, số thích hợp để điền vào chỗ chấm của phép so sánh
8,1 < … < 8,2 là:
A. 8,2                            B. 8,12                          C. 8,21                          D. 8,10

Câu 2: Vườn hoa nhà trường hình chữ nhật có chu vi 120m và chiều rộng bằng 23,7m. Chiều dài vườn hoa đó là … m.
A. 96,3                          B. 37,3                          C. 37,7                          D. 36,3

Câu 3: Trong một phép trừ, hiệu kém số trừ 287,16 đơn vị và bằng  số trừ. Tìm hiệu trong phép trừ đó.
Trả lời: Hiệu trong phép trừ đó là:
A. 95,72                        B. 1148,64                    C. 287,16                      D. 7,179

Câu 4: Cho 4 tấn 8kg = … kg.
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4008                         B. 4080                         C. 4800                         D. 48

Câu 5: Sau khi giảm giá 25% thì giá một chiếc xe đạp là 757500 đồng. Hỏi ban đầu giá một chiếc xe đạp là bao nhiêu?
A. 760000 đồng            B. 1010000 đồng          C. 950000 đồng            D. 943750 đồng

Câu 6: Mẹ sinh con năm mẹ 28 tuổi. Hiện nay, tuổi con bằng  tuổi mẹ. Hỏi trước đây 4 năm, con bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Trước đây 4 năm, con … tuổi.
A.  14                            B. 18                             C. 42                             D. 10

Câu 7: Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại là bao nhiêu?
A. 34,1                          B. 44,1                          C. 77,7                          D. 33,1

Câu 8: 4 người làm xong một công việc trong 8 ngày. Muốn làm xong công việc đó trong 2 ngày cần thêm bao nhiêu người nữa?
A. 16                             B. 3                               C. 12                             D. 1

Câu 9: Hiệu giữa số lớn nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 và số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau chia hết cho 9 là:
A. 846                           B. 873                           C. 891                           D. 885

Câu 10: Một cửa hàng bán lương thực đã bán được 20% số gạo trong kho. Hỏi phải nhập thêm bao nhiêu phần trăm số gạo còn lại để trong kho vẫn có số gạo như lúc đầu có?
Trả lời: Phải nhập … % số gạo còn lại.
A. Đáp số khác             B. 20                             C. 15                             D. 25

Câu 11: Một cửa hàng định giá mua bằng 75% giá bán. Hỏi nếu cửa hàng mua một mặt hàng với giá 4500000 đồng thì sẽ bán mặt hàng đó với giá bao nhiêu?
Trả lời: bán mặt hàng đó với giá … đồng.
A. 3275000                   B. 6000000                   C. 3375000                   D. 600000

Câu 12: Diện tích nền lớp học khoảng:
A. 40km2                       B. 34,1                          C. 40dm2                       D. 40m2

Câu 13: Có 60 bông hoa, trong đó có 12 bông màu hồng, 20 bông màu vàng, 13 bông màu tím và 15 bông màu trắng. Như vậy 25% số bông hoa trong 60 bông hoa trên có màu:
A. Trắng                        B. Vàng                         C. Hồng                         D. Tím

Câu 14:  Khi nhân một số tự nhiên với 325, do sơ suất một học sinh đã viết nhầm vị trí chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng chục của số 325 cho nhau nên kết quả tìm được tăng lên 7506 đơn vị. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng là …
A. 89350                       B. 90350                       C. 90250                       D. 278

Câu 15: Giá trị của biểu thức:  là:
A. 10                             B. 30                             C. 20                             D. 200

Câu 16: 1% của một số bằng . Số đó là:
A.                               B.                             C. 50                             D. 5

Câu 17: Buổi sáng, mẹ An đem thóc ra phơi, chiều thu lại được 117,8kg. Tính ra hao mất 5%. Hỏi buổi sáng mẹ An đã phơi bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Trả lời: Buổi sáng, mẹ An đã phơi … kg thóc.
A. 124                           B. Đáp số khác             C. 120                           D. 124,5

Câu 18: Tính giá trị của biểu thức
Trả lời: A = …
A. 2                               B. 3                               C. 1                               D. 4

Câu 19: Tìm số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau có dạng  biết rằng số đó chia hết cho 9.
Trả lời: Số cần tìm là …
A. 74610                       B. 94617                       C. 84612                       D. 94618

Câu 20: Tìm số dư trong phép chia 68,37 : 8,3
(lấy thương có 2 chữ số ở phần thập phân)
A. 6,1                            B. 0,0061                      C. 0,61                          D. 0,061

Câu 21: Cho 2m2 45cm2 = … cm2
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 245                           B. 2045                         C. 20045                       D. 24500

Câu 22: 16 chiếc bút chì gồm 3 màu xanh, đỏ và đen. Số bút màu xanh bằng  số bút màu đen nhưng lại gấp 3 lần số bút màu đỏ. Hỏi số bút màu đen hơn số bút màu đỏ bao nhiêu cái?
Trả lời: Số bút màu đen hơn số bút màu đỏ … cái.
A. 2                               B. 8                               C. 4                               D. 6

Câu 23: Khi chia một số có sáu chữ số cho 216 ta được thương là 2325 và còn dư. Vậy giá trị lớn nhất có thể của số bị chia trong phép chia đó là …
A. 502415                     B. 502200                     C. 52410                       D. 502416

Câu 24: Cho hình vuông ABCD. Trên AB lấy điểm M sao cho AM = AB. Trên CD lấy điểm N sao cho DN =  DC. Nối MN ta được hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 108cm. Hiệu diện tích hai hình chữ nhật đó là … cm2.

  1. 108 B. 243 C. 18                             D. 12

Câu 25: 25% của 1 = …
A. 0,5                            B. 25                             C. 2,5                            D. 0,25

Câu 26: Giá bán một cái bút chì là 2000 đồng. Nếu giảm 10% giá bán thì mua chiếc bút chì đó phải trả bao nhiêu tiền?
Trả lời: Phải trả … đồng.
A. 200                           B. 1200                         C. 1000                         D. 1800

Câu 27: Nếu bớt chiều dài một khu vườn hình chữ nhật đi 8m thì được một hình vuông có diện tích 121m2. Người ta đóng cọc để rào xung quanh khu vườn đó, chỉ để cửa ra vào rộng 2m và hai cọc liền nhau cách nhau 1 m. Hỏi cần bao nhiêu cái cọc? (hai bên cửa ra vào cũng có cọc)
Trả lời: Cần số cọc là … cái
A. 58                             B. 59                             C. 43                             D. 42

Câu 28: Có 9 miếng bánh chưng cần rán vàng cả 2 mặt. Thời gian rán mỗi mặt cần 3 phút. Nếu dùng các chảo mỗi lần chỉ rán được 6 miếng thì cần thời gian ít nhất là bao lâu để rán xong 9 miếng bánh chưng đó?
Trả lời: Cần ít nhất … phút.
A. 6                               B. 27                             C. 12                             D. 9

Câu 29: Nhân dịp Noel, Yến làm hoa tặng bạn. Yến tặng Hà  số hoa Yến có, tặng Oanh  số hoa còn lại và 1 bông thì Yến còn 7 bông. Hỏi Yến đã tặng bạn bao nhiêu bông hoa?
Trả lời: Yến tặng 2 bạn … bông hoa.
A. 11                             B. 12                             C. 18                             D. 6

12 CON GIÁP

Câu 1: Tổng hai số là 750. Nếu thêm chữ số 2 vào bên phải số bé ta được số lớn. Tìm số lớn.
Trả lời: Số lớn là ………..

Câu 2: Tìm số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau biết khi chia số đó cho 3 dư 2, cho 5 dư 3.
Trả lời: Số cần tìm là ………

Câu 3: Trung bình mỗi tháng, một cô công nhân làm được 480 sản phẩm. Do cải tiến kĩ thuật, năng suất tăng lên 25% nên một tháng cô công nhân đó làm được …… sản phẩm.

Câu 4: Tổng hai số là 0,7, thương hai số là 0,75. Tìm hiệu hai số.
Trả lời: Hiệu hai số là ……..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 5: Tìm tổng của tất cả các số chẵn có bốn chữ số khi chia cho 5 dư 2.
Trả lời: Tổng cần tìm là …………

Câu 6: Trong một phép nhân hai số thập phân, tích gấp 3,25 lần thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai gấp 2,5 lần thừa số thứ nhất. Tìm tích của phép nhân đó.
Trả lời: Tích của phép nhân đó là ……….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức:
Trả lời: B = ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 8: Tổng của hai số bằng 9,75. Nếu số hạng thứ nhất gấp lên 2 lần và số hạng thứ hai gấp lên 5 lần thì tổng mới là 36,9. Tìm số hạng thứ hai.
Trả lời: Số hạng thứ hai là ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 9: Tính diện tích một mảnh đất biết nếu bớt đi 2,5 m2 thì 25% diện tích mảnh đất đó bằng 130,75 m2.
Trả lời: Diện tích mảnh đất đó là ………. m2.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 10: Trong một phép trừ, số bị trừ lớn hơn hiệu là 25,72 và gấp 2,4 lần số trừ. Tìm số bị trừ.
Trả lời: Số bị trừ là ………..
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 11: Một cửa hàng sau khi bán đi 450kg gạo thì số gạo còn lại bằng 37,5% số gạo cửa hàng có. Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Trả lời: Lúc đầu cửa hàng đó có ……… kg gạo.

Câu 12: Khi nhân một số thập phân với 20,5 bạn Hoa đã quên mất chữ số 0 ở số 20,5 nên tích tìm được là 72,75. Tìm tích đúng của phép nhân đó.
Trả lời: Tích đúng phép nhân đó là ……….
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 13: Giá tiền một bộ sách giáo khoa lớp 5 là 208000 đồng. Nhân ngày 1 tháng 6, cửa hàng giảm giá 10%. Hỏi mua hai bộ sách giáo khoa lớp 5 phải trả bao nhiêu tiền?
Trả lời: Mua hai bộ sách giáo khoa lớp 5 phải trả …………… đồng.

Câu 14: Tìm số thập phân biết nếu dịch dấu phẩy của số đó sang phải một chữ số ta được số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau.
Trả lời: Số thập phân đó là ………
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 15: Cho dãy số …; …; …; 238; 245; 252 có 35 số hạng. Tìm số hạng đầu tiên của dãy.
Trả lời: Số hạng đầu tiên của dãy là ……

Câu 16: Cho hai số có tổng là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ nhất là số lẻ lớn nhất có 2 chữ số khác nhau. Tìm hiệu hai số.
Trả lời: Hiệu hai số là ……….

Câu 17: Tổng của ba số là 1640. Số thứ nhất gấp 1,5 lần số thứ hai, số thứ ba gấp 2,5 lần số thứ hai. Tìm số thứ ba.
Trả lời: Số thứ ba là ……….

Câu 18: 25% diện tích căn phòng là 5,25m2. Diện tích căn phòng đó là ……. m2.

Câu 19: Tăng chiều rộng một hình chữ nhật lên 20% số đo của nó và giảm chiều dài hình chữ nhật đó đi 20% số đo của nó. Hãy tính tỉ số phần trăm diện tích hình chữ nhật mới và diện tích hình chữ nhật cũ.
Trả lời: Diện tích hình chữ nhật mới bằng ……. % diện tích hình chữ nhật ban đầu.

Câu 20: Trong 80kg nước biển có 2,5kg muối. Tìm tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển.
Trả lời: Tỉ số phần trăm của lượng muối trong nước biển là ………. %.
(Viết kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)

Câu 21: Thời gian từ bây giờ đến nửa đêm bằng  thời gian từ lúc bắt đầu ngày đến bây giờ. Bây giờ là mấy giờ?
Trả lời: Bây giờ là ….. giờ.

Câu 22: Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau đây 3 năm tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Hiện nay cha …… tuổi.

Câu 23: Tìm x biết:
Trả lời: x = …….

Câu 24: Số tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn 1001,964 là ………..

ĐÁP ÁN VÒNG 12

ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

C1. 8,12             C2. 36,3             C3. 95,72           C4. 4008            C5. 1010000 đồng

C6. 10                C7. 33,1             C8. 12                C9. 873              C10. 25

C11. 6000000    C12. 40m2          C13. Trắng        C14. 90350        C15. 30

C16. 50              C17. 124            C18. 2                C19. 74610        C20. 0,061

C21. 20045        C22. 6                C23. 502415      C24. 108            C25. 0,25

C26. 1800          C27. 59              C28. 9                C29. 11

 

12 CON GIÁP

C1. 682              C2. 143              C3. 600              C4. 0,1               C5. 4947300

C6. 4,225           C7. 1,71             C8. 5,8               C9. 525,5           C10. 61,728

C11. 720            C12. 596,55       C13. 374400      C14. 10,3           C15. 14

C16. 792            C17. 820            C18. 21              C19. 96              C20. 3,125

C21. 20              C22. 33              C23. 15              C24. 1001

4 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button