Môn Địa Lí

Địa lí 9 bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo)

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi sách giáo khoa và bài tập trắc nghiệm Địa lí 9 bài 24: Vùng Bắc Trung bộ (tiếp theo)
A. CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI
IV. Tình hình phát triển kinh tê
1. Nông nghiệp
Câu hỏi: Nêu một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ.
Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người thời kì 1995-2002
Hình 24.1. Biểu đồ lương thực có hạt bình quân đầu người thời kì 1995-2002
Trả lời:
Khó khăn:
– Diện tích canh tác ít, đất xấu và thường xuyên bị thiên tai.
– Năng suất lúa, bình quân lương thực theo đầu người thấp so với cả nước.

Câu hỏi: Hãy cho biết những vùng sản xuất lúa chủ yếu của Bắc Trung Bộ.
Trả lời:
Dải đồng bằng ven biển các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh là những nơi sản xuất lúa chủ yếu của Bắc Trung Bộ.

Câu hỏi: Quan sát hình 24.3, hãy xác định các vùng nông – lâm kết hợp. Nêu ý nghĩa của việc trồng rừng ở Bắc Trung Bộ?
Trả lời:
– Vùng đất cát pha duyên hải: phát triển cây trồng hằng năm.
– Vùng gò đồi phía tây: lâm nghiệp, chăn nuôi và trồng cây ăn quả.
– Vùng ven biển phía đông: nuôi trồng đánh bắt thủy sản.
– Ý nghĩa của việc trồng rừng: phát triển nông nghiệp, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường. 
 Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
Hình 24.3. Lược đồ kinh tế vùng Bắc Trung Bộ
2. Công nghiệp
Câu hỏi: Dựa vào hình 24.2 (SGK trang 86), nhận xét sự gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp ở Bắc Trung Bộ.
Trả lời:
Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng tăng rõ rệt (từ 1995 đến 2002). Công nghiệp khai khoáng và sản xuất vật liệu xây dựng là những ngành công nghiệp hàng đầu của vùng.

Câu hỏi: Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.
Trả lời:
– Thiếc: Ở Quỳ Châu
– Crôm: Thanh Hóa
– Titan: Thiên Cầm
– Đá vôi: Tam Điệp, Nghệ An.

Câu hỏi: Dựa vào hình 24.3, cho biết những ngành công nghiệp nào có thế mạnh ở Bắc Trung Bộ?
Trả lời:
Ngành có thế mạnh là công nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng.

3. Dịch vụ
Câu hỏi: Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các quốc lộ 7, 8, 9 và nêu tầm quan trọng của các tuyến đường này.
Trả lời:
Các quổc lộ 7, 8, 9 là các tuyến đường Đông – Tây, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nối các vùng khai thác phía tây với các cảng chế biến, xuất khẩu ở phía đông, nối liền các cửa khẩu biên giới Việt – Lào và cảng biến nước ta. Các tuyến đường này có tầm quan trọng về mặt quốc phòng đối với toàn vùng và cả nước.

Câu hỏi: Hãy kể tên một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Trung Bộ.
Trả lời:
– Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa)
– Cửa Lò (Nghệ An)
– Thiên Cầm (Hà Tĩnh)
– Thuận An, Lăng Cô, Bạch Mã (Thừa Thiên Huế)
– Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình)
– Quê hương Bác Hồ – Kim Liên (Nghệ An)
– Cố đô Huế, …

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vùng sản xuất lúa chủ yếu của Bắc Trung Bộ là:
A. Thanh Hóa.
B. Nghệ An.
C. Hà Tĩnh.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 2: Bắc Trung Bộ có những thế mạnh nào trong việc phát triển nông nghiệp?
A. Trồng cây công nghiệp hàng năm, khai thác rừng.
B. Khai thác thủy sản, chăn nuôi trâu bò.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 3: Thế mạnh để phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là ngành:
A. Công nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng.
B. Khai thác và chế biến lâm sản.
C. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
D. Công nghiệp cơ khí.
Trả lời:
Đáp án: A

Câu 4: Các ngành công nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang phát triển hầu hết ở các địa phương của vùng Bắc Trung Bộ là ngành công nghiệp nào?
A. Chế biến gỗ, chế biến lương thực, thực phẩm.
B. Cơ khí, dệt kim, may mặc.
C. Cả A và B đều đúng.
D. Cả A và B đều sai.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 5: Hệ thống giao thông vận tải ở vùng Bắc Trung Bộ có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc phát triển kinh tế?
A. Nối liền các cửa khẩu biên giới Việt – Lào với các cảng biến của nước ta.
B. Địa bàn trung chuyển hàng hóa, hành khách giữa hai miền Nam – Bắc.
C. Nối liền khai thác phía tây với vùng chế biến, xuất khẩu ở phía đông.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 6: Những lí do nào khiến cho vùng Bắc Trung Bộ chưa phát triển mạnh về công nghiệp?
A. Tài nguyên khoáng sản đa dạng nhưng còn ở dạng tiềm năng.
B. Công nghiệp có quy mô nhỏ.
C. Thiếu vốn đầu tư, cơ sở vật chất – kĩ thuật yếu kém.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 7: Du lịch là thế mạnh kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ vì:
A. Có nhiều tài nguyên du lịch.
B. Các loại hình dịch vụ du lịch đa dạng. 
C. Cả A và B đều sai.
D. Cả A và B đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 8: Các thành phố nào là trung tâm kinh tế quan trọng của vùng?
A. Thanh Hóa.
B. Vinh.
C. Huế.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Câu 9: Thành phố Huế là:
A. Trung tâm công nghiệp lớn ở Bắc Trung Bộ.
B. Hạt nhân hình thành trung tâm công nghiệp và dịch vụ của cả vùng Bắc Trung Bộ.
C. Trung tâm du lịch lớn ở miền Trung và cả nước.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: C

Câu 10: Hiện nay các vùng Bắc Trung Bộ đang đẩy mạnh các hoạt động kinh tế nào?
A. Khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.
B. Chế biến nông sản xuất khẩu.
C. Phát triển dịch vụ du lịch.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Trả lời:
Đáp án: D

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button