Pháp Luật

Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải

ĐIỀU LỆ MẪU
HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 29 tháng 4 5 1997của Chính phủ)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.– Khái niệm Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển:

Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển là tổ chức kinh tế tự chủ của những công nhân cùng hành nghề Giao thông vận chuyển có nhu cầu và ích lợi chung, tình nguyện góp vốn, (bằng tiền, bất động sản, hoặc công cụ, thiết bị) và công huân để cộng tác xã sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận chuyển.

Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển phải có chí ít 10 xã viên để được thành lập Hiệp tác xã.

Điều 2.– Phạm vi vận dụng của Điều lệ mẫu:

Điều lệ mẫu này vận dụng cho các Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển chuyên hoặc đa ngành được diễn ra theo 1 trong các mẫu hình có sở hữu về tư liệu sản xuất phù hợp sau đây:

1- Hiệp tác xã dịch vụ cung ứng ko tập hợp sản xuất, xã viên là chủ nhân và tự điều hành công cụ, thiết bị; Hiệp tác xã quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các xã viên theo luật pháp.

2- Hiệp tác xã tập hợp sản xuất kinh doanh có công cụ vật tư, thiết bị thuộc sở hữu Hiệp tác xã được tạo nên từ vốn góp của xã viên nhằm tiến hành các tiêu chí sản xuất kinh doanh, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu xui xẻo.

3- Hiệp tác xã vừa tiến hành dịch vụ cung ứng, vừa tiến hành bề ngoài tập hợp sản xuất, kinh doanh, điều hành tư liệu sản xuất thuộc sở hữu Hiệp tác xã.

Xem thêm thông tin Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải

Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận chuyển

ĐIỀU LỆ MẪU HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 29 tháng 4 5 1997của Chính phủ)
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.– Khái niệm Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển:
Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển là tổ chức kinh tế tự chủ của những công nhân cùng hành nghề Giao thông vận chuyển có nhu cầu và ích lợi chung, tình nguyện góp vốn, (bằng tiền, bất động sản, hoặc công cụ, thiết bị) và công huân để cộng tác xã sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận chuyển.
Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển phải có chí ít 10 xã viên để được thành lập Hiệp tác xã.
Điều 2.– Phạm vi vận dụng của Điều lệ mẫu:
Điều lệ mẫu này vận dụng cho các Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển chuyên hoặc đa ngành được diễn ra theo 1 trong các mẫu hình có sở hữu về tư liệu sản xuất phù hợp sau đây:
1- Hiệp tác xã dịch vụ cung ứng ko tập hợp sản xuất, xã viên là chủ nhân và tự điều hành công cụ, thiết bị; Hiệp tác xã quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các xã viên theo luật pháp.
2- Hiệp tác xã tập hợp sản xuất kinh doanh có công cụ vật tư, thiết bị thuộc sở hữu Hiệp tác xã được tạo nên từ vốn góp của xã viên nhằm tiến hành các tiêu chí sản xuất kinh doanh, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu xui xẻo.
3- Hiệp tác xã vừa tiến hành dịch vụ cung ứng, vừa tiến hành bề ngoài tập hợp sản xuất, kinh doanh, điều hành tư liệu sản xuất thuộc sở hữu Hiệp tác xã.

TagsVăn bản Giao thông vận chuyển

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điều #lệ #mẫu #HTX #Giao #thông #vận #tải

Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận chuyển

ĐIỀU LỆ MẪU HỢP TÁC XÃ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ban hành kèm theo Nghị định số 45/CP ngày 29 tháng 4 5 1997của Chính phủ)
CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1.– Khái niệm Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển:
Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển là tổ chức kinh tế tự chủ của những công nhân cùng hành nghề Giao thông vận chuyển có nhu cầu và ích lợi chung, tình nguyện góp vốn, (bằng tiền, bất động sản, hoặc công cụ, thiết bị) và công huân để cộng tác xã sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận chuyển.
Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển phải có chí ít 10 xã viên để được thành lập Hiệp tác xã.
Điều 2.– Phạm vi vận dụng của Điều lệ mẫu:
Điều lệ mẫu này vận dụng cho các Hiệp tác xã Giao thông vận chuyển chuyên hoặc đa ngành được diễn ra theo 1 trong các mẫu hình có sở hữu về tư liệu sản xuất phù hợp sau đây:
1- Hiệp tác xã dịch vụ cung ứng ko tập hợp sản xuất, xã viên là chủ nhân và tự điều hành công cụ, thiết bị; Hiệp tác xã quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của các xã viên theo luật pháp.
2- Hiệp tác xã tập hợp sản xuất kinh doanh có công cụ vật tư, thiết bị thuộc sở hữu Hiệp tác xã được tạo nên từ vốn góp của xã viên nhằm tiến hành các tiêu chí sản xuất kinh doanh, cùng hưởng lợi nhuận, cùng chịu xui xẻo.
3- Hiệp tác xã vừa tiến hành dịch vụ cung ứng, vừa tiến hành bề ngoài tập hợp sản xuất, kinh doanh, điều hành tư liệu sản xuất thuộc sở hữu Hiệp tác xã.

TagsVăn bản Giao thông vận chuyển

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Điều #lệ #mẫu #HTX #Giao #thông #vận #tải


  • Tổng hợp: Ôn Thi HSG
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/dieu-le-mau-htx-giao-thong-van-tai/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button