Cách Chơi Game

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Nghi Lễ Cổng Tam Giới sẽ là sự kiện mới nhất của phiên bản 2.5 với hàng loạt những phần quà và nội dung hấp dẫn đang chờ đợi game thủ

Ngay sau khi phiên bản 2.5 của Genshin Impact chính thức được cập nhật thì một sự kiện mới cũng xuất hiện mang tên “Nghi Lễ Cổng Tam Giới” với nhiều nội dung thú vị cũng như là những phần quà giá trị dành cho cộng đồng game thủ khi tham gia.

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Thời Gian Sự Kiện

Từ 10:00 17/02/2022 đến khi kết thúc phiên bản 2.5

* Sau khi kết thúc phiên bản 2.5, sẽ không thể đến khu vực Nghi Lễ Cổng Tam Giới để nhận rương và phần thưởng khiêu chiến nữa, Nhà Lữ Hành hãy kịp thời thám hiểm để nhận thưởng.

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 2

Điều Kiện Tham Gia

Hạng mạo hiểm ≥30

Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần Chương II – Màn II “Tâm Vô Tạp Niệm, Bất Sinh Bất Diệt”

Hoàn thành Nhiệm Vụ Thế Giới “Bí Mật Của Erebos”

Hướng Dẫn Cách Chơi

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 3

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 4

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 5

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 6

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 7

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 8

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5 9

Xem thêm thông tin Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Nghi Lễ Cổng Tam Giới sẽ là sự kiện mới nhất của phiên bản 2.5 với hàng loạt những phần quà và nội dung hấp dẫn đang chờ đợi game thủ

Ngay sau khi phiên bản 2.5 của Genshin Impact chính thức được cập nhật thì một sự kiện mới cũng xuất hiện mang tên “Nghi Lễ Cổng Tam Giới” với nhiều nội dung thú vị cũng như là những phần quà giá trị dành cho cộng đồng game thủ khi tham gia.

Thời Gian Sự Kiện
Từ 10:00 17/02/2022 đến khi kết thúc phiên bản 2.5
* Sau khi kết thúc phiên bản 2.5, sẽ không thể đến khu vực Nghi Lễ Cổng Tam Giới để nhận rương và phần thưởng khiêu chiến nữa, Nhà Lữ Hành hãy kịp thời thám hiểm để nhận thưởng.

Điều Kiện Tham Gia
Hạng mạo hiểm ≥30
Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần Chương II – Màn II “Tâm Vô Tạp Niệm, Bất Sinh Bất Diệt”
Hoàn thành Nhiệm Vụ Thế Giới “Bí Mật Của Erebos”
Hướng Dẫn Cách Chơi

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genhsin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghi #Lễ #Cổng #Tam #Giới #mắt #tại #phiên #bản

Genhsin Impact: Hướng dẫn sự kiện Nghi Lễ Cổng Tam Giới ra mắt tại phiên bản 2.5

Nghi Lễ Cổng Tam Giới sẽ là sự kiện mới nhất của phiên bản 2.5 với hàng loạt những phần quà và nội dung hấp dẫn đang chờ đợi game thủ

Ngay sau khi phiên bản 2.5 của Genshin Impact chính thức được cập nhật thì một sự kiện mới cũng xuất hiện mang tên “Nghi Lễ Cổng Tam Giới” với nhiều nội dung thú vị cũng như là những phần quà giá trị dành cho cộng đồng game thủ khi tham gia.

Thời Gian Sự Kiện
Từ 10:00 17/02/2022 đến khi kết thúc phiên bản 2.5
* Sau khi kết thúc phiên bản 2.5, sẽ không thể đến khu vực Nghi Lễ Cổng Tam Giới để nhận rương và phần thưởng khiêu chiến nữa, Nhà Lữ Hành hãy kịp thời thám hiểm để nhận thưởng.

Điều Kiện Tham Gia
Hạng mạo hiểm ≥30
Hoàn thành Nhiệm Vụ Ma Thần Chương II – Màn II “Tâm Vô Tạp Niệm, Bất Sinh Bất Diệt”
Hoàn thành Nhiệm Vụ Thế Giới “Bí Mật Của Erebos”
Hướng Dẫn Cách Chơi

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genhsin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghi #Lễ #Cổng #Tam #Giới #mắt #tại #phiên #bản


#Genhsin #Impact #Hướng #dẫn #sự #kiện #Nghi #Lễ #Cổng #Tam #Giới #mắt #tại #phiên #bản

Ôn Thi HSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button