Game Online

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Hãy cùng bài viết tham khảo qua bộ kĩ năng, Cung mệnh và cách build trang bị lẫn Di Vật mạnh nhất cho Yae Miko Sát thương Lôi trong Genshin Impact nhé.

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Chi tiết bộ kĩ năng Yae Miko Genshin Impact

Tấn Công Thường – Hồ Linh Thực Tội Thức

Tấn Công Thường

 • Triệu hồi linh hồn hồ ly, thực hiện tối đa 3 lần tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân ngắn ngủi sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Tấn Công Khi Đáp

 • Ngưng tụ sức mạnh lôi đình, từ trên không lao xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi khi chạm đất

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 2

Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura

Di chuyển nhanh và để lại một “Sesshou Sakura”: Sesshou Sakura có đặc tính sau:

 • Định kỳ tạo ra sấm sét tấn công một kẻ địch xung quanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi;
 • Khi gần đó có Sesshou Sakura khác, sẽ tăng bậc cho chúng để nâng cao sát thương gây ra đã nêu bên trên.
 • Tối đa tồn tại cùng lúc 3 Sesshou Sakura, cấp bậc của Sesshou Sakura ban đầu tối đa tăng đến 3 bậc.

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 3

Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin

Trong dân gian Inazuma có nhắc đến khái niệm “kitsunetsuki”, hay có thể hiểu là chứng nhận của hồ ly. Trong đó, của “Thiên Hồ” là tương đối đặc biệt, có thể dùng lôi đình để giáng xuống người kẻ địch của Đền Narukami. Giáng sấm sét xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Khi thi triển, Yae Miko sẽ giải phóng Sesshou Sakura ở lân cận, phá hủy hình thái của chúng và hóa thành Thiên Hồ Lôi Đình giáng xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi. Mỗi lần phá hủy 1 Sesshou Sakura bằng cách này sẽ giáng xuống 1 tia Thiên Hồ Lôi Đình.

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 4

Nội tại của Yae Miko:

Hồ Ly Thiền Định

 • Tăng 25% tỉ lệ thêm số lượng sách học chiêu khi chế tạo

Bóng Râm Đền Thần

Đồng minh có thể giảm hồi chiêu nguyên tố của Yae bằng cách:

 • Đánh kĩ năng nguyên tố trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s
 • Đánh kĩ năng nộ trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s

Lời Cầu Phúc Giác Ngộ

 • Mỗi 1 điểm TInh thông nguyên tố của Yae sẽ tăng 0.15% sát thương nguyên tố

Cung Mệnh của Yae Miko

Biên Niên Sử Hồ Ly

 • Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin mỗi khi kích hoạt 1 lần Thiên Hồ Lôi Đình, đều sẽ hồi 7 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Yae Miko.

Bản Thảo Hanagasa

 • Giảm 20% CD của Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura; tăng 100% phạm vi tấn công của Sesshou Sakura.

Thất Diệu Biến Hóa

 • Cấp kỹ năng Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Anh Đào Dẫn Lôi Chương

 • Sau khi sấm sét của Sesshou Sakura đánh trúng kẻ địch, tất cả nhân vật trong đội ở gần sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 5s.

Giễu Cợt Nham Hiểm

 • Cấp kỹ năng Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cấm Thuật Daisesshou

 • Sát thương kĩ năng nguyên tố sẽ bỏ qua 60% phòng thủ của mục tiêu.

Nguyên liệu nâng cấp Yae Miko

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 5

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất 6

Hướng dẫn build Yae Miko Sát thương Lôi đứng sân

Vũ Khí

 • Chân Ý của Kagura (Trấn Yae)
 • Con Ngươi Tuyên Thệ (Vũ khí 4 sao đi kèm sự kiện miễn phí)
 • Quyển Thiên Không/Điển Tích Tây Phong
 • Chương Nhạc Lang Thang
 • Hải Đồ Vạn Quốc/Pháp Khí BP

Thánh Di Vật

Yae Miko Sát thương chính: Tinh Thông Nguyên Tố/Sát thương Lôi/Crit hoặc Critdame (tùy theo vũ khí)

 • 4 Dòng Hồi Ức
 • 4 Dấu Ấn Ngăn Cách
 • 4 Lôi hoặc 2 Lôi + 2 ATK%

 

Xem thêm thông tin Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Hãy cùng bài viết tham khảo qua bộ kĩ năng, Cung mệnh và cách build trang bị lẫn Di Vật mạnh nhất cho Yae Miko Sát thương Lôi trong Genshin Impact nhé.

Chi tiết bộ kĩ năng Yae Miko Genshin Impact
Tấn Công Thường – Hồ Linh Thực Tội Thức
Tấn Công Thường

Triệu hồi linh hồn hồ ly, thực hiện tối đa 3 lần tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân ngắn ngủi sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh lôi đình, từ trên không lao xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi khi chạm đất

Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura
Di chuyển nhanh và để lại một “Sesshou Sakura”: Sesshou Sakura có đặc tính sau:

Định kỳ tạo ra sấm sét tấn công một kẻ địch xung quanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi;
Khi gần đó có Sesshou Sakura khác, sẽ tăng bậc cho chúng để nâng cao sát thương gây ra đã nêu bên trên.
Tối đa tồn tại cùng lúc 3 Sesshou Sakura, cấp bậc của Sesshou Sakura ban đầu tối đa tăng đến 3 bậc.

Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin
Trong dân gian Inazuma có nhắc đến khái niệm “kitsunetsuki”, hay có thể hiểu là chứng nhận của hồ ly. Trong đó, của “Thiên Hồ” là tương đối đặc biệt, có thể dùng lôi đình để giáng xuống người kẻ địch của Đền Narukami. Giáng sấm sét xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.
Khi thi triển, Yae Miko sẽ giải phóng Sesshou Sakura ở lân cận, phá hủy hình thái của chúng và hóa thành Thiên Hồ Lôi Đình giáng xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi. Mỗi lần phá hủy 1 Sesshou Sakura bằng cách này sẽ giáng xuống 1 tia Thiên Hồ Lôi Đình.

Nội tại của Yae Miko:
Hồ Ly Thiền Định

Tăng 25% tỉ lệ thêm số lượng sách học chiêu khi chế tạo

Bóng Râm Đền Thần
Đồng minh có thể giảm hồi chiêu nguyên tố của Yae bằng cách:

Đánh kĩ năng nguyên tố trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s
Đánh kĩ năng nộ trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s

Lời Cầu Phúc Giác Ngộ

Mỗi 1 điểm TInh thông nguyên tố của Yae sẽ tăng 0.15% sát thương nguyên tố

Cung Mệnh của Yae Miko
Biên Niên Sử Hồ Ly

Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin mỗi khi kích hoạt 1 lần Thiên Hồ Lôi Đình, đều sẽ hồi 7 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Yae Miko.

Bản Thảo Hanagasa

Giảm 20% CD của Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura; tăng 100% phạm vi tấn công của Sesshou Sakura.

Thất Diệu Biến Hóa

Cấp kỹ năng Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Anh Đào Dẫn Lôi Chương

Sau khi sấm sét của Sesshou Sakura đánh trúng kẻ địch, tất cả nhân vật trong đội ở gần sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 5s.

Giễu Cợt Nham Hiểm

Cấp kỹ năng Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cấm Thuật Daisesshou

Sát thương kĩ năng nguyên tố sẽ bỏ qua 60% phòng thủ của mục tiêu.

Nguyên liệu nâng cấp Yae Miko

Hướng dẫn build Yae Miko Sát thương Lôi đứng sân
Vũ Khí

Chân Ý của Kagura (Trấn Yae)
Con Ngươi Tuyên Thệ (Vũ khí 4 sao đi kèm sự kiện miễn phí)
Quyển Thiên Không/Điển Tích Tây Phong
Chương Nhạc Lang Thang
Hải Đồ Vạn Quốc/Pháp Khí BP

Thánh Di Vật
Yae Miko Sát thương chính: Tinh Thông Nguyên Tố/Sát thương Lôi/Crit hoặc Critdame (tùy theo vũ khí)

4 Dòng Hồi Ức
4 Dấu Ấn Ngăn Cách
4 Lôi hoặc 2 Lôi + 2 ATK%

 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Cách #chơi #Yae #Miko #đầy #đủ #với #hướng #build #trang #bị #và #Vật #mạnh #nhất

Genshin Impact: Cách chơi Yae Miko đầy đủ với hướng build trang bị và Di Vật mạnh nhất

Hãy cùng bài viết tham khảo qua bộ kĩ năng, Cung mệnh và cách build trang bị lẫn Di Vật mạnh nhất cho Yae Miko Sát thương Lôi trong Genshin Impact nhé.

Chi tiết bộ kĩ năng Yae Miko Genshin Impact
Tấn Công Thường – Hồ Linh Thực Tội Thức
Tấn Công Thường

Triệu hồi linh hồn hồ ly, thực hiện tối đa 3 lần tấn công, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi.

Trọng Kích

Tiêu hao thể lực nhất định, sau tiếng ngân ngắn ngủi sẽ gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Tấn Công Khi Đáp

Ngưng tụ sức mạnh lôi đình, từ trên không lao xuống mặt đất, tấn công kẻ địch trên đường, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi khi chạm đất

Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura
Di chuyển nhanh và để lại một “Sesshou Sakura”: Sesshou Sakura có đặc tính sau:

Định kỳ tạo ra sấm sét tấn công một kẻ địch xung quanh, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi;
Khi gần đó có Sesshou Sakura khác, sẽ tăng bậc cho chúng để nâng cao sát thương gây ra đã nêu bên trên.
Tối đa tồn tại cùng lúc 3 Sesshou Sakura, cấp bậc của Sesshou Sakura ban đầu tối đa tăng đến 3 bậc.

Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin
Trong dân gian Inazuma có nhắc đến khái niệm “kitsunetsuki”, hay có thể hiểu là chứng nhận của hồ ly. Trong đó, của “Thiên Hồ” là tương đối đặc biệt, có thể dùng lôi đình để giáng xuống người kẻ địch của Đền Narukami. Giáng sấm sét xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.
Khi thi triển, Yae Miko sẽ giải phóng Sesshou Sakura ở lân cận, phá hủy hình thái của chúng và hóa thành Thiên Hồ Lôi Đình giáng xuống, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi. Mỗi lần phá hủy 1 Sesshou Sakura bằng cách này sẽ giáng xuống 1 tia Thiên Hồ Lôi Đình.

Nội tại của Yae Miko:
Hồ Ly Thiền Định

Tăng 25% tỉ lệ thêm số lượng sách học chiêu khi chế tạo

Bóng Râm Đền Thần
Đồng minh có thể giảm hồi chiêu nguyên tố của Yae bằng cách:

Đánh kĩ năng nguyên tố trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s
Đánh kĩ năng nộ trúng địch sẽ giảm 1s, hồi chiêu 1.8s

Lời Cầu Phúc Giác Ngộ

Mỗi 1 điểm TInh thông nguyên tố của Yae sẽ tăng 0.15% sát thương nguyên tố

Cung Mệnh của Yae Miko
Biên Niên Sử Hồ Ly

Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin mỗi khi kích hoạt 1 lần Thiên Hồ Lôi Đình, đều sẽ hồi 7 điểm năng lượng nguyên tố cho bản thân Yae Miko.

Bản Thảo Hanagasa

Giảm 20% CD của Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura; tăng 100% phạm vi tấn công của Sesshou Sakura.

Thất Diệu Biến Hóa

Cấp kỹ năng Thần Chú Yakan – Sesshou Sakura +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Anh Đào Dẫn Lôi Chương

Sau khi sấm sét của Sesshou Sakura đánh trúng kẻ địch, tất cả nhân vật trong đội ở gần sẽ nhận được 20% Buff Sát Thương Nguyên Tố Lôi, duy trì 5s.

Giễu Cợt Nham Hiểm

Cấp kỹ năng Đại Bí Pháp – Tenko Kenshin +3. Tăng tối đa đến cấp 15.

Cấm Thuật Daisesshou

Sát thương kĩ năng nguyên tố sẽ bỏ qua 60% phòng thủ của mục tiêu.

Nguyên liệu nâng cấp Yae Miko

Hướng dẫn build Yae Miko Sát thương Lôi đứng sân
Vũ Khí

Chân Ý của Kagura (Trấn Yae)
Con Ngươi Tuyên Thệ (Vũ khí 4 sao đi kèm sự kiện miễn phí)
Quyển Thiên Không/Điển Tích Tây Phong
Chương Nhạc Lang Thang
Hải Đồ Vạn Quốc/Pháp Khí BP

Thánh Di Vật
Yae Miko Sát thương chính: Tinh Thông Nguyên Tố/Sát thương Lôi/Crit hoặc Critdame (tùy theo vũ khí)

4 Dòng Hồi Ức
4 Dấu Ấn Ngăn Cách
4 Lôi hoặc 2 Lôi + 2 ATK%

 

Share

[rule_2_plain] [rule_3_plain]

#Genshin #Impact #Cách #chơi #Yae #Miko #đầy #đủ #với #hướng #build #trang #bị #và #Vật #mạnh #nhất


#Genshin #Impact #Cách #chơi #Yae #Miko #đầy #đủ #với #hướng #build #trang #bị #và #Vật #mạnh #nhất

Ôn Thi HSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button