Môn Công Nghệ

Giải bài tập Công nghệ 10 – Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Giải bài tập Công nghệ 10 – Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

Bài 55: Quản lý doanh nghiệp

(trang 176 sgk Công nghệ 10): Doanh nghiệp có thể huy động vốn kinh doanh từ những nguồn nào?

Trả lời:

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

– Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

– Gọi vốn của cộng đồng.

– Chính chủ doanh nghiệp.

– Huy động đóng góp của các thành viên.

– Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

– Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.

Câu 1 trang 181 Công nghệ 10: Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.

Lời giải:

– Quyền quản lí, giải quyết mọi vấn đề tập trung ở một người là giám đốc doanh nghiệp.

– Ít các quản lí trung gian, số lượng nhân viên ít.

– Cấu trúc đơn giản, dễ thích nghi với thay đổi của môi trương kinh doanh.

Câu 2 trang 181 Công nghệ 10: Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc gì?

Lời giải:

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm những công việc sau:

– Phân chia sử dụng đúng các nguồn lực tại chính, nhân lực, máy móc sao cho hiệu quả nhất.

– Phân công người theo dõi tiến độ thực hiện từng công việc, kiểm tra thường xuyên đánh giá mức độ thực hiện.

Câu 3 trang 181 Công nghệ 10: Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào?

Lời giải:

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

– Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

– Gọi vốn của cộng đồng.

– Chính chủ doanh nghiệp.

– Huy động đóng góp của các thành viên.

– Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

– Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.

Câu 4 trang 181 Công nghệ 10: Hạch toán kinh tế là gì và ý nghĩa của hạch toán kinh tế trong doanh nghiệp.

Lời giải:

– Hạch toán kinh tế là việc tính toán, thống kê các chi phí và khoản thu để đưa ra kết luận về doanh thu của doanh nghiệp. Hạch toán kinh tế thường sử dụng đơn vị tiền tệ để tính toán.

– Ý nghĩa của hạch toán kinh tế: Là căn cứ để chủ doanh nghiệp điều chỉnh hoạt động kinh doanh cho phù hợp. Nếu kinh doanh lãi cần phát huy, nếu kinh doanh bị lỗ cần xem xét để cải thiện tình trạng kinh doanh.

Câu 5 trang 181 Công nghệ 10: Trình bày nội dung và phương pháp xác định các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lời giải:

– Doanh thu, thị phần là chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu lớn và có khả năng tăng trưởng đồng nghĩa với quy mô phát triển của doanh nghiệp.

– Lợi nhuận được xác định qua mối quan hệ giữa doanh thu và chi phí bỏ ra để có doanh thu đó.

– Mức giảm chi phí chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản lí hoạt động kinh doanh.

Câu 6 trang 181 Công nghệ 10: Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lời giải:

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh:

– Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường.

– Xác định cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

– Xây dựng chính sách sản phẩm.

– Sửa dụng có hiệu quả các nguồn lực.

– Đổi mới công nghệ kinh doanh.

– Xây dựng chính sách giá cả hợp lí.

– Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

– Tiết kiệm chi phí.
 

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button