GIẢI BÀI TẬP SGK 6 BÀI 4: ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Kiến thức:

Giúp các em học sinh biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước từ đó áp dụng vào thực tế

Lý Thuyết:

Để đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước, có thể dùng bình chia độ, bình tràn.

1. Dùng bình chia độ

Khi dùng bình chia độ thì nhớ đổ đủ nước vào bình (sao cho khi thả vật vào thì vật được ngập hoàn toàn trong nước). Khi đó thể tích của phần chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật.Thể tích của vật được tính bằng công thức: Vvat=V2−V1

Trong đó:

+ V1V1 là thể tích của nước khi chưa thả vật vào trong bình chia độ.

+ V2V2 là thể tích của nước và vật khi thả vật vào trong bình chia độ.

2. Dùng bình tràn

Ta thường sử dụng phương pháp bình tràn khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ.

Khi dùng bình tràn thì nhớ trước khi thả vật vào bình tràn thì phải đổ nước cho đầy bình tràn và hứng hết toàn bộ nước tràn ra vào bình chia độ, không được để nước đổ ra ngoài. Vì nếu đổ nước chứa đầy bình tràn hay nước bị đổ ra ngoài thì kết quả đo sẽ không chính xác. Khi đó thể tích của phần chất lỏng tràn ra bằng thể tích của vật:

vat=Vnuoc tràn ra ở trong bình chia độ.

Lưu ý khi đo thể tích vật rắn không thấm nước và chìm trong nước:

– Ước lượng thể tích cần đo; chọn bình chia độ có hình dạng, GHĐ, ĐCNN thích hợp; thả chìm vật đó vào chất lỏng dâng lên bằng thể tích của vật; khi vật rắn không bỏ lọt vào bình chia độ thì thả vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần tràn ra bằng thể tích của vật.

– Cách đọc, ghi kết quả, chọn dụng cụ đo giống như khi đo thể tích của chất lỏng.

– Cách sử dụng bình tràn như sau: Thả vật vào bình tràn, đồng thời hứng nước tràn ra vào bình chứa. Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích của vật cần đo.

– Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật thì cần lưu ý: Lau khô bát trước khi đo; khi nhấc ca ra khỏi bát, không làm đổ hoặc sánh nước ra bát; đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước ra ngoài.

Giải bài C1 trang 15 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Quan sát hình 4.2 và mô tả cách đo thể tích của hòn đá bằng bình chia độ.

hình minh họa


Lời giải:

+ Đo thể tích nước ban đầu có trong bình chia độ: V1 = 150 cm3.

+ Thả hòn đá vào bình chia độ, đo thể tích nước dâng lên trong bình:

V2 = 200 cm3.

+ Thể tích hòn đá bằng:

V2 – V1 = 200 – 150 = 50 cm3.

Giải bài C2 trang 15 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Nếu hòn đá to không bỏ lọt bình chia độ thì người ta dùng thêm bình tràn và bình chứa để đo thể tích của nó như hình 4.3a.

Hãy mô tả cách đo thể tích hòn đá bằng phương pháp bình tràn vẽ ở hình 4.3

Lời giải chi tiết:

+ Khi hòn đá không lọt vào bình chia độ thì dung bình tràn.

+ Đổ nước vào đầy bình tràn

+ Thả hòn đá chìm vào bình tràn, nước sẽ tràn sang bình chứa.

+ Đo thể tích nước tràn ra bằng bình chia độ, đó là thể tích của hòn đá.

Giải bài C3 trang 16 SGK Vật lí 6.

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thể tích của vật rắn bất kì không thấm nước có thể đo bằng cách:

a. (1) … vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích phần chất lỏng (2)… bằng thể tích của vật.

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) … vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4)….bằng thể tích của vật

Lời giải:

a. (1) Thả vật đó vào chất lỏng đựng trong bình chia độ. Thể tích của phần chất lỏng (2) dâng lên bằng thể tích của vật

b. Khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ thì (3) thả chìm vật đó vào trong bình tràn. Thể tích của phần chất lỏng (4) tràn ra bằng thể tích của vật

Giải bài C4 trang 17 SGK Vật lí 6.
 Nếu dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật như hình 4.4 thì cần phải chú ý điều gì?


Những điều cần chú ý khi dùng ca thay cho bình tràn và bát to thay cho bình chứa để đo thể tích của vật :

– Lau khô bát to trước khi dùng.

– Khi nhấc ca ra, không làm đổ nước ra bát.

– Đổ hết nước từ bát vào bình chia độ, không làm đổ nước ra ngoài.

Giải bài C5 trang 17 SGK Vật lí 6.

Đề bài

Hãy tự làm một bình chia độ : Dán băng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc), dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3, 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.
– Dụng cụ: vỏ chai nhựa (hoặc cốc), giấy trắng, bơm tiêm.

– Cách làm: 

  + B1: Dán bằng giấy trắng dọc theo chai nhựa (hoặc cốc)

  + B2: dùng bơm tiêm bơm 5 cm3 nước vào chai, đánh dấu mực nước và ghi 5 cm3 vào băng giấy. 

  + B3: Tiếp tục làm như vậy và ghi 10 cm3, 15 cm3 …. cho đến khi nước đầy bình chia độ.
Giải bài C6 trang 17 SGK Vật lí 6.


Đề bài

Hãy tìm hai vật nào đó và đo thể tích của chúng bằng bình chia độ vừa tạo ra.

Lời giải chi tiết

Dùng bình chia độ vừa tạo ra (ở câu C5) để đo thể tích của 1 hòn đá và 1 viên bi.

Để đo thể tích của 2 vật này em lần lượt cho từng vật vào bình chia độ. Thể tích của phần nước dâng lên là thể tích của từng vật.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *