Giải bài tập SGK sinh học 7 – Bài 63: Ôn tập

Giải bài tập SGK sinh học 7 – Bài 63: Ôn tập

*Đọc bảng 1, lựa chọn tên ngành động vật và tên đại diện điền vào chỗ trống của bảng sao cho phù hợp với đặc điểm của các ngành.

Bảng 1. Sự tiến hóa của giới Động vật

*Điền tên động vật có tầm quan trọng thực tiễn vào ô trống của bảng 2

Bảng 2. Những Động vật có tầm quan trọng trong thực tiễn

63 2 1* Hãy cho biết trong lớp Bò sát và lớp Chim đã có những trường hợp cụ thể nào thể hiện sự thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước?
Trong lớp bò sát và lớp Chim đã có những trường hợp cụ thể thể hiện sự thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước như: ba ba, cá sấu, rắn biển (lớp bò sát), nhóm chim bơi có đại diện là chim cánh cụt (lớp Chim)

III. CÂU HỎI BỔ SUNG*Nêu vài trường hợp cụ thể thể hiện sự thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước thuộc lớp thú?
Gợi ý: Cá heo, cá voi xanh thuộc lớp thú là những động vật thích nghi thứ sinh trở lại môi trường nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button