Giải bài tập SGK sinh học 7 – Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên

Giải bài tập SGK sinh học 7 – Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên

Ghi tên động vật quan sát thấy vào bảng sau đây và đánh dấu (√) định rõ môi trường sống và vị trí phân loại của chúng (nếu rõ được tên lớp hay ngành thì cần ghi cụ thể)

Nhóm động vật nào gặp nhiều nhất tại sao ?

Nhóm động vật nào gặp ít nhất , tại sao ?

Thiếu hẳn nhóm động vật nào , tại sao ?

Tên động vật tìm thấy nhiều nhất : Ve sầu , châu chấu  vì nơi thăm quan ở đồng cỏ , có một số cây lớn và đang thời điểm  thăm quan  là thời điểm phát triển của châu chấu và ve sầu (mùa hè)

Tên động vật nhìn thấy ít nhất là:  ếch vì  ếch thường xuyên hoạt động về ban đêm

Thiếu hẳn nhóm động vật sống ở dưới nước như Lớp Cá xương….vì địa điểm thăm quan không có ao hồ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button