Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III, trang 76 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 3.50 – Trang 76:
Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:
a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 60∘C dưới 0∘C
b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.
Giải:
a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -60∘C 
b) Do dịch bênh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.

Câu 3.51 – Trang 76:
Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:
a > 0; b < 0; c ≥ 1; d ≤ -2
Giải:
Các số dương là : a, c
Các số âm là: b, d

Câu 3.52 – Trang 76:
Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:
a) S = {x ∈ Z| -5 < x ≤ 5}
b) T = {x ∈ Z| -7 ≤ x < 1}
Giải:
a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}
Tổng các phần tử trong S bằng 5
b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}
Tổng các phần tử trong T bằng -28

Câu 3.53 -Trang 76:
Tính một cách hợp li:
a) 15.(-236) + 15.235
b) 237.(-28) + 28.137
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)
Giải:
a) 15.(-236) + 15.235 = 15.(-236 + 235)
                                   = 15.(-1)
                                   = -15
b) 237.(-28) + 28.137 = 237.(-28) – (-28).137
                                   = (-28).(237 – 137)
                                   = (-28).100
                                   = -2800
c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44) = 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44
                                             = 44.(27 – 38)
                                             = 44.(-11)
                                             = -484

Câu 3.54 – Trang 76:
Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:
a) x = 15
b) x = -37
Giải:
a) x = 15 thì P = (-35).x – (-15).37 = (-35).15 – (-15).37
                                                      = (-35).15 + 15.37
                                                      = 2.15
                                                      = 30
b) x = -37 thì P = (-35).(-37) – (-15).37 = 35.37 + 15.37
                                                             = 37.(15 + 35)
                                                             = 37.50
                                                             = 1850

Câu 3.55 – Trang 76:
Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b:
a) lớn hơn cả a và b
b) lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b
Giải:
a) Ví dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a – b = 10 lớn hơn cả a và b.
b) Ví dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Câu 3.56 – Trang 76:
Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?
Giải:
Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm
Do đó tích của cả 15 số mang dấu âm.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán 6: Bài tập cuối chương III – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *