Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 75 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 75 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 75 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu 3.44 – Trang 75:
Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)
a) Xác định dấu của tích P
b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?
Giải:
a) Tích P mang dấu âm
b) Nếu đổi dấu ba thừa số của P thì tích P mang dấu dương

Câu 3.45 – Trang 75:

Tính giá trị của biểu thức:
a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)
b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

Giải:
a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43) = (-12).(-65) – 25.12 = 12.(65 – 25) = 12.40 = 480
b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5 = 20 : (-2) + 12.5 = -10 + 60 = 50

Câu 3.46 – Trang 75:
Tính giá trị của biểu thức:
A = 5ab – 3(a+b) với a = 4, b = -3
Giải:
Với a = 4, b = -3 thì: 
A = 5ab – 3(a+b)  = 5.4.(-3) – 3.[4 + (-3)] = -63

Câu 3.47 – Trang 75:
Tính một cách hợp lí:
a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)
b) 19.43 + (-20).43 – (-40)
Giải:
a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17) = 17.[29 – (-111)] – 29.17 = 17.(29 + 111 – 29) = 17.111 = 1887
b) 19.43 + (-20).43 – (-40) = 43.[19 + (-20)] + 40 = 43.(-1) + 40 = -3

Câu 3.48 – Trang 75:
a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25
b) Tìm các ước chung của 15 và -25
Giải:
a) Ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15
    Ước của -25 là: -25; -5; -1; 1; 5; 25
b) Ước chung của 15 và -25 là: -5; -1; 1; 5

Câu 3.49 – Trang 75:
Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:
Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:
– Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.
– Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.
Tháng vừa qua một công nhân làm dược 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?
 Giải:
Tiền lương người công nhân được nhận là:
   50000.230 – 8.10000 = 11420000 (đồng)

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán 6: Luyện tập chung trang 75 – Sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *