Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 – Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 – Sách kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 – Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 trang 6,7: Ôn tập các số đến 100

​Bài 1:

 Hoàn thành bảng sau (theo mẫu):


Giải:

Bài 2: Tìm cà rốt cho thỏ.

Giải:

Bài 3: Hoàn thảnh bảng sau (theo mẫu).

Giải:

Bài 4:

a) Tìm những bông hoa ghi số lớn hơn 60.
b) Tìm những bông hoa ghi số bé hơn 50.
c) Tìm những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Giải:
a) Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là: 69, 89.
b) Những bông hoa ghi số bé hơn 50 là: 29, 49.
c) Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là: 51, 58.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 trang 7, 8: Luyện tập

Bài 1: Số?

Giải:

Bài 2: Sắp xếp các số ghi trên các áo theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn.
b) Từ lớn đến bé.

Giải:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 14, 15, 19, 22.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 22, 19, 15, 14.

Bài 3: Số?

Giải:

Bài 4: Từ ba thẻ dưới đây, em hãy lập các số có hai chữ số.

Giải:

Các số có hai chữ số được lập từ ba thẻ là: 33, 37, 35, 55, 53, 57, 77, 73, 75.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 trang 8, 9: Luyện tập

Bài 1: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục viên bi rồi đếm số viên bi trong hình đó (theo mẫu).
a) Mẫu:

– Em ước lượng:
Khoảng 3 chục viên bi.
– Em đếm được:
32 viên bi.
b)

    
– Em ước lượng:
Khoảng ? chục viên bi.
– Em đếm được:
? viên bi.

Giải:
b) – Em ước lượng: Khoảng 4 chục viên bi.
– Em đếm được: 38 viên bi.

Bài 2: Em ước lượng xem trong hình có khoảng mấy chục quả cà chua rồi đếm số cà chua trong hình đó.  

– Em ước lượng:
Khoảng ? chục quả cà chua.
– Em đếm được:
? quả cà chua.

Giải:
– Em ước lượng: Khoảng 4 chục quả cà chua.
– Em đếm được: 42 quả cà chua.

Bài 3: Số?
a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.
b) Số 45 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: 45 = ? + ?.
c) Số 63 gồm ? chục và ? đơn vị, viết là: ? = ? + ?.

Giải:
a) Số 87 gồm 8 chục và 7 đơn vị, viết là: 87 = 80 + 7.
b) Số 45 gồm 4 chục và 5 đơn vị, viết là: 45 = 40 + 5.
c) Số 63 gồm 6 chục và 3 đơn vị, viết là: 63 = 60 + 3.

Bài 4:

a) Em lắp bốn miếng bìa A, B, C, D vào vị trí thích hợp trong bảng.
b) Tìm số lớn nhất ở mỗi miếng bìa A, B, C, D rồi viết các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

Giải:
a)

b) + Số lớn nhất ở miếng bìa A là: 76
+ Số lớn nhất ở miếng bìa B là: 58
+ Số lớn nhất ở miếng bìa C là: 36
+ Số lớn nhất ở miếng bìa D là: 54
+ Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn: 36, 54, 58, 76.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập các số đến 100 – Sách kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *