Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Sách cánh diều của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 1: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Sách cánh diều

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2 trang 8, 9
Bài 1: Tính:
a) 10 + 3          14 – 4           10 + 9
    10 + 6          17 – 7           10 – 9

b) 13 + 5          19 – 4          12 + 3
    11 + 6          18 – 5           3 + 12

Giải:
a) 10 + 3 = 13          14 – 4 = 10          10 + 9 = 19
    10 + 6 = 16          17 – 7 = 10          19 – 9 = 10

b) 13 + 5 = 18          19 – 4 = 15          12 + 3 = 15
    11 + 6 = 17          18 – 5 = 13           3 + 12 = 15

Bài 2: Đặt tính rồi tính:
32 + 25          74 + 3          47 + 30
48 – 13          28 – 5          69 – 60

Giải:
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2a


Nhẩm:
2 cộng 5 bằng 7, viết 7
3 cộng 2 bằng 5, viết 5

48 – 13
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2b
Nhẩm:
8 trừ 3 bằng 5, viết 5
4 trừ 1 bằng 3, viết 3

74 + 3
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2c
Nhẩm:
4 cộng 3 bằng 7, viết 7
Hạ 7 ở hàng chục, viết 7

28 – 5
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2d
Nhẩm:
8 trừ 5 bằng 3, viết 3
Hạ 2 ở hàng chục, viết 2

47 + 30
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2e
Nhẩm:
7 cộng 0 bằng 7, viết 7
4 cộng 3 bằng 7, viết 7

69 – 60
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 2g
Nhẩm:
9 trừ 0 bằng 9, viết 9
6 trừ 6 bằng 0

Bài 3: Tính:
a)

80 + 10 40 + 20 + 10 50 + 10 + 20
60 – 40 80 – 30 + 40 30 + 60 – 50

b)

7 + 3 + 4 9 + 1 – 5 8 + 2 – 1
10 + 2 + 1 13 – 3 – 4 15 – 5 + 3

Giải:
a)

80 + 10 = 90 40 + 20 + 10 = 70 50 + 10 + 20 = 80
60 – 40 = 20 80 – 30 + 40 = 90 30 + 60 – 50 = 40

b)

7 + 3 + 4 = 10 + 4 = 14  9 + 1 – 5 = 10 – 5 = 5 8 + 2 – 1= 10 – 1 = 9
10 + 2 + 1 = 12 + 1 = 13 13 – 3 – 4 = 10 – 4 = 6 15 – 5 + 3 = 10 + 3 = 13

Bài 4: Tìm lỗi sai trong mỗi phép tính sau rồi sửa lại cho đúng:
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 4

Giải:
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 4 da

Bài 5: Trên xe buýt có 37 người, tới điểm dừng có 11 người xuống xe. Hỏi trên xe buýt còn lại bao nhiêu người?
toan 2 sach canh dieu trang 8 bai 5

Phép tính: toan 2 sach canh dieu trang 9 bai 5b
Trả lời: Trên xe buýt còn lại ? người.

Giải:
Phép tính: toan 2 sach canh dieu trang 9 bai 5 da
Trả lời: Trên xe buýt còn lại 26 người.

Bài 6: Thực hành “Lập phép tính”
toan 2 sach canh dieu trang 9 bai 6

Giải:
Vì 25 + 10 = 35 và 35 – 10 = 25 nên ta lập được các phép tính có kết quả đúng là:
25 + 10 = 35                 10 + 25 = 35
35 – 10 = 25                 35 – 25 = 10

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 – Sách cánh diều của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *