Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 trang 10: Luyện tập
Bài 1: Số?
a)


b)

Giải:
a)

b)

Bài 2: Mỗi quả bóng ứng với vạch nào trên tia số?

Giải:
10 + 1 = 11    10 + 2 = 12    10 + 7 = 17    10 + 5 = 15
Nối:

Bài 3: Đ, S?
a) Số liền trước của 16 là 15. ☐    
b) Số liền trước của 16 là 17. ☐
c) Số liền sau của 18 là 17. ☐    
d) Số liền sau của 18 là 19. ☐
e) Số liền trước của 1 là 0. ☐    
g) Số liền sau của 1 là 2. ☐

Giải:
a) Số liền trước của 16 là 15. Đ    
b) Số liền trước của 16 là 17. S
c) Số liền sau của 18 là 17. S    
d) Số liền sau của 18 là 19. Đ
e) Số liền trước của 1 là 0. Đ    
g) Số liền sau của 1 là 2. Đ

Giải bài tập SGK Toán lớp 2 trang 11, 12: Luyện tập
Bài 1: Tìm trên tia số:

a) Những số bé hơn 5.
b) Những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6.

Giải:
a) Trên tia số, những số bé hơn 5 là: 0, 1, 2, 3, 4.
b) Trên tia số, những số vừa lớn hơn 3 vừa bé hơn 6 là: 4, 5.

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng.
Ghép hai trong ba thẻ số bên được tất cả bao nhiêu số có hai chữ số?

A. 6    B. 5    C. 4

Giải:
Vì chữ số hàng chục trong số có hai chữ số là một số lớn hơn 0 và nhỏ hơn 10 nên chữ số hàng chục không thể là số 0.
+ Chữ số hàng chục là số 4: các số có hai chữ số lập được từ ba chữ số trên là: 40, 44, 45.
+ Chữ số hàng chục là số 5:0 các số có hai chữ số lập được từ ba chữ số trên là 50, 54, 55.
Vậy từ hai trong ba thẻ số 0, 4, 5 được tất cả 6 số có hai chữ số.
→ Đáp án đúng là đáp án A.

Bài 3: Số?

a) Toa liền sau toa 50 là toa ?
Toa liền trước toa 51 là toa ?
b) Toa liền trước toa 49 là toa ?
Toa liền sau toa 52 là toa ?
c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa ?
Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa ? và toa ?

Giải:
a) Toa liền sau toa 50 là toa 51.
Toa liền trước toa 51 là toa 49.
b) Toa liền trước toa 49 là toa 48.
Toa liền sau toa 52 là toa 53.
c) Ở giữa toa 49 và toa 51 là toa 50.
Ở giữa toa 50 và toa 53 là toa 51 và toa 52.

Bài 4: Số?

Giải:

Bài 5: Thỏ đen, thỏ nâu, thỏ trắng và thỏ xám đang chuẩn bị chạy thi. Các làn chạy được đánh số lần lượt từ bé đến lớn. Thỏ trắng chạy ở làn số nào?


Giải:
Vì số làn được đánh số lần lượt từ bé đến lớn và thỏ đen chạy ở làn số 1, thỏ nâu chạy bên cạnh thỏ đen nên thỏ nâu chạy ở làn số 2.
Vì số làn được đánh số lần lượt từ bé đến lớn và thỏ nâu chạy ở làn số 2, thỏ trắng chạy bên cạnh thỏ nâu nên thỏ trắng chạy ở làn số 3.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải bài tập SGK Toán lớp 2 bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau – Sách kết nối tri thức với cuộc sống của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *