Ẩm Thực

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

SGK Toán 3 tập 1 Cánh diều, lời giải bài tập trang 29: Bảng nhân 9 là tài liệu hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 1, theo nội dung sgk chương trình. Vui lòng không bỏ qua hướng dẫn giải này để làm bài một cách chính xác và nắm chắc thông tin.

Giải toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1 Sách Cánh diều

9. bảng thời gian

1. Giải bài 1 Trang 29 Sách bài tập Toán lớp 3

Chủ đề: tính nhẩm:
9×2 9×6 9×3 9×9 9×4 9×7
9 × 5 9 × 1 9 × 8 9 × 10 4 × 9 7 × 9

Hướng dẫn giải pháp: Sử dụng bảng nhân với 9 để tính toán.

Trả lời:
9×2 = 18 9×6 = 54 9×3 = 27 9×9 = 81 9×4 = 36 9×7 = 63
9 × 5 = 45 9 × 1 = 9 9 × 8 = 72 9 × 10 = 90 4 × 9 = 36 7 × 9 = 63

Giải bài 2 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3

Chủ đề: Con số?

bài, sách hướng dẫn trang 29, phần 3, sách ăn kiêng

Hướng dẫn giải pháp: Nhân các số đã cho với 9. Sau đó ghi kết quả vào các cột tương ứng.

Trả lời:

cùng chơi vòng 3 trang 29 1 tap

Giải bài 3 Trang 29 Sách bài tập Toán lớp 3

Chủ đề: Thực hiện phép nhân chính xác cho mỗi hình ảnh:

Vo bai tap Tieng Viet lop 3 tap 1 trang 29

Trả lời:
Hình 1: 9 x 4 = 36
Hình 2: 9 × 3 = 27

Thực hành là bài học tiếp theo. Bài học này sẽ giúp học sinh củng cố các kiến ​​thức đã học trước đó như bảng lần 7, bảng lần 8. 1, 2, v.v. trong bài học này. Các em có thể củng cố và ôn tập lại kiến ​​thức bằng cách giải bài. Ngoài ra, nếu chưa rõ kết quả và cách làm, hãy tham khảo và so sánh lời giải của các bài tập trong sách Cánh diều 3. SGK Toán 1, trang 30, 31 này.

4. Giải bài 5. Trang 29 SGK Toán lớp 3 |

Chủ đề: a) Mỗi ​​chiếc bánh được trang trí bằng 9 quả dâu tây. Bạn cần bao nhiêu quả dâu tây để trang trí 10 chiếc bánh này?
b) Mô tả một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.

Hướng dẫn giải pháp: Nhân số dâu tây cần trang trí 1 cái bánh với 10 để tính số dâu tây cần trang trí 10 cái bánh.

Trả lời:
a) Số quả cần trang trí 10 cái bánh:
9 x 10 = 90 (quả)
Đáp số: 90 quả mọng.
b) Mô tả một tình huống thực tế sử dụng phép nhân 9 trong bảng cửu chương.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx
Ngoài lời giải bài tập Cánh diều lớp 3 SGK Tập 1 Trang 29 ở trên, các em có thể làm thêm bài tập Bảng 9 lần để củng cố kiến ​​thức.


Thông tin thêm

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều: Bảng nhân 9 là tài liệu lời giải các bài tập 1, 2, 3, 4 trong SGK Toán tập 1 theo nội dung chương trình. Để có thể làm bài tập chính xác, nắm chắc kiến thức thì các em đừng bỏ hướng dẫn giải này.

Giải Toán lớp 3 trang 29 sách Cánh Diều tập 1 
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Bảng nhân 9
1. Giải bài 1 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Tính nhẩm: 9 x 2                   9 x 6              9 x 3               9 x 9               9 x 4               9 x 79 x 5                   9 x 1              9 x 8               9 x 10             4 x 9               7 x 9
Hướng dẫn giải: Dựa vào bảng nhân 9 để tính.
Đáp án:9 x 2 = 18       9 x 6 = 54        9 x 3 = 27          9 x 9 = 81           9 x 4 = 36           9 x 7 = 639 x 5 = 45       9 x 1 = 9          9 x 8 = 72          9 x 10 = 90          4 x 9 = 36           7 x 9 = 63
2. Giải bài 2 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Số?

Hướng dẫn giải: Ta lần lượt lấy các số đã cho nhân với 9. Sau đó, viết kết quả vào các cột tương ứng.
Đáp án:

3. Giải bài 3 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: Nêu phép nhân phù hợp với mỗi tranh vẽ:

Đáp án:Hình 1: 9 x 4 = 36Hình 2: 9 x 3 = 27
Bài Luyện tập là bài học tiếp theo. Bài này sẽ giúp các em củng cố các kiến thức đã học trước đó như Bảng nhân 7, Bảng nhân 8. Các em cùng giải các bài 1, 2,… trong bài học này để có thể củng cố, ôn lại kiến thức. Bên cạnh đó, nếu chưa chắc chắn với kết quả, cách làm thì các em hãy tham khảo, đối chiếu với tài liệu Giải bài tập trang 30, 31 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này.
4. Giải bài 5 Trang 29 SGK Toán lớp 3
Đề bài: a) Mỗi chiếc bánh ngọt được trang trí bởi 9 quả dâu tây. Hỏi để trang trí 10 chiếc bánh như thế cần bao nhiêu quả dâu tây?b) Kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
Hướng dẫn giải: Để tính số quả dâu tây cần để trang trí cho 10 chiếc bánh, ta lấy số quả dâu tây cần để trang trí cho 1 chiếc bánh nhân với 10.
Đáp án:a) Để trang trí 10 chiếc bánh cần số quả dâu tây là:9 x 10 = 90 (quả)Đáp số: 90 quả dâu tây.b) Học sinh kể một tình huống thực tế sử dụng phép nhân trong bảng nhân 9.
https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-29-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69506n.aspx Ngoài tài liệu giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều trên đây, các em có thể làm thêm các bài tập liên quan tới bảng nhân 9 để củng cố kiến thức nhé.

#Giải #bài #tập #trang #SGK #Toán #Tập #Sách #Cánh #Diều


Tổng hợp: Ôn Thi HSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button