Giải bài tập vật lý 6 SKG trang 32 Lực Đàn Hồi

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Bài 9 LỰC ĐÀN HỒI

– Lò xo là một vật đàn hồi. Sauk hi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên.

1. Biến dạng đàng hồi. Độ biến dạng.

– Lò xo là một vật đàn hồi. Sau khi nén hoặc giãn nó một cách vừa phải, nếu buông ra, thì chiều dài của nó lại trở lại bằng chiều dài tự nhiên. Biến dạng của lò xo có đặc tính như trên là biến dạng đàn hồi và lò xo là vật có tính đàn hồi.

– Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài sau khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của nó: l – l0.

(l0 là độ dài tự nhiên, l là chiều dài sau khi biến dạng)

Lưu ý: Vật đàn hồi là vật sẽ lấy lại hình dạng ban đầu khi lực gây ra biến dạng đàn hồi không ngừng tác dụng.

2. Đặc điểm của lực đàn hồi.

– Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, thì nó sẽ tác dụng lực đàn hồi nên các vất tiếp xúc với hai đầu của nó.

– Độ biến dạng của lò xo càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

Giải bài C1 trang 31 SGK Vật lí 6.

Tìm từ thích hợp: bằng, tăng lên, dãn ra để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) …. chiều dài của nó (2) … khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) … chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Lời giải:

Khi trọng lượng của các quả nặng kéo thì lò xo bị (1) dãn ra, chiều dài của nó (2) tăng lên khi bỏ các quả nặng đi, chiều dài của lò xo trở lại (3) bằng chiều dài tự nhiên của nó. Lò xo lại có hình dạng ban đầu.

Giải bài C2 trang 31 SGK Vật lí 6.

Hãy tính độ biến dạng của lò xo khi treo 1, 2, 3 quả nặng, rồi ghi kết quả vào các ô thích hợp của bảng 9.1

Số quả nặng 50g móc vào lò xoTổng trọng lượng của các quả nặngChiều dài của lò xoĐộ biến dạng của lò xo
00 (N)l0 = … (cm)0 cm
1 quả nặng… (N)l = … (cm)l – l0 = … (cm)
2 quả nặng… (N)l = … (cm)l – l0 = … (cm)
3 quả nặng… (N)l = … (cm)l – l0 = … (cm)
bảng chú thích

Phương pháp giải

– Độ biến dạng của lò xo là hiệu giữa chiều dài khi biến dạng và chiều dài tự nhiên của lò xo : l−l0

– Trọng lượng của một vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên vật đó.

Đơn vị lực là niutơn (N). Trọng lượng của quả cân 100g là 1N.

Lời giải chi tiết

+ Trọng lượng của quả cân 100g là 1N.

Trọng lượng của 1 quả nặng 50g là 0,5N.

Tổng trọng lượng của 2 quả nặng (một quả nặng 50g) là 1N.

Tổng trọng lượng của 3 quả nặng (một quả nặng 50g) là 1,5N.

+ l0 là độ dài tự nhiên của lò xo (chiều dài của lò xo khi chưa có quả nặng).

l là chiều dài của lò xo khi treo quả nặng.

+ Học sinh tiến hành thí nghiệm :

  • Dùng thước đo chiều dài của lò xo khi chưa treo quả nặng. Ghi kết quả vào bảng.
  • Dùng thước đo chiều dài của của lò xo khi lần lượt treo 1 quả nặng; 2 quả nặng và 3 quả nặng vào đầu dưới của lò xo. Ghi kết quả vào bảng.

+ Từ đó tính độ biến dạng của lò xo.

Tùy thí nghiệm ở mỗi học sinh.

Ví dụ:

Số quả nặng 50g móc vào lò xoTổng trọng lượng của các quả nặngChiều dài của lò xoĐộ biến dạng của lò xo
00 (N)l0 = 4 (cm)0 cm
1 quả nặng0,5 (N)l = 7 (cm)l – l0 = 3 (cm)
2 quả nặng1 (N)l = 10 (cm)l – l0 = 6 (cm)
3 quả nặng1,5 (N)l = 13 (cm)l – l0 = 9 (cm)
bảng kết quả

Giải bài C3 trang 32 SGK Vật lí 6.

Trong thí nghiệm vẽ ở hình 9.2, khi quả nặng đứng yên, thì lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào nó đã cân bằng với lực nào?

Như vậy cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của lực nào?

Phương pháp giải

– Trọng lực là lực hút của Trái Đất.

– Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

– Trọng lượng của một vật là cường độ của trọng lực tác dụng lên vật đó.

Lời giải chi tiết

– Lực đàn hồi mà lò xo tác dụng vào quả nặng đã cân bằng với trọng lực của quả nặng.

– Cường độ của lực đàn hồi của lò xo sẽ bằng cường độ của trọng lực. 

Giải bài C4 trang 32 SGK Vật lí 6.

Chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

A. Lực đàn hồi không phụ thuộc vào độ biến dạng.

B. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi giảm.

C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Phương pháp giải;

Độ biến dạng của lò xo càng lớn, thì lực đàn hồi càng lớn.
Lời giải chi tiết

A – sai vì: Lực đàn hồi phụ thuộc vào độ biến dạng

B – sai vì: Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng

C – đúng

Đáp án C. Độ biến dạng tăng thì lực đàn hồi tăng.

Giải bài C5 trang 32 SGK Vật lí 6.

Dựa vào bảng 9.1, hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống sau;

a. Khi độ biến dạng tăng gấp đôi thì lực đàn hồi (1)…

b. Khi độ biến dạng tăng gấp ba thì lực đàn hồi (2) …

Lời giải chi tiết

(1) tăng gấp đôi

(2) tăng gấp ba


Giải bài C6 trang 32 SGK Vật lí 6.

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.

“Một sợi dây cao su và một lò xo có tính chất nào giống nhau ?”
Lời giải chi tiết

Sợi dây cao su và lò xo cùng có tính chất đàn hồi.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *