Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Giải Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu – Luyện tập

Hướng dẫn giải chi tiết: Sách bài tập Toán 6 chương 2 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
35. Tính:
a. 8274 + 226
b. (-5) + (-11)
c. (-43) + (-9)
Giải:
a. 8274 + 226 = 8500
b. (-5)+ (-11) = -(5 + 11) = -16
c. (-43) + (-9) = -(43 + 9) = -52

36. Tính:
a. (-7) + (-328)
b. 12 + |-23|
c. |-46| + |+12|
Giải:
a. (-7) + (-328) = -(7 + 328) = -335
b. 12 + |-23| = 12 + 23 = 35
c. |-46| + |+12| = 46 + 12 = 58

37. Điền dấu >, < thích hợp vào ô vuông:
giai sbt toan 6 chuong 2 cau 37

38. Vào một buổi trưa nhiệt độ ở Mát-xcơ-va là -7°C. Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là bao nhiêu, biết nhiệt độ giảm 6°C?
Giải:
Nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va giảm 6°C tức là tăng -6°C.
Vậy nhiệt độ đêm hôm đó ở Mát-xcơ-va là:
(-7) + (-6) = -(7 + 6) = -13 (°C)

39. Tính giá trị của biểu thức:
a. x + (-10), biết x = -28
b. (-267) + y, biết y = -33.
Giải:
a. (-28) + (-10) = -(28 + 10) = -38
b. (-267) + (-33) = -(267 + 33) = -300

40. Hãy nêu ý nghĩa thực của các câu sau:
a. Nhiệt độ tăng t°C, nếu t = 12; -3; 0
b. Số tiền tăng a nghìn đồng, nếu a = 70; -500; 0
Giải:
a. Nhiệt độ tăng 12°C nghĩa là nhiệt độ tăng thêm 12°C. Nhiệt độ tăng -3°C nghĩa là nhiệt độ giảm 3°C. Nhiệt độ tăng 0°C nghĩa là nhiệt độ không thay đổi.
b. Số tiền tăng 70 nghìn đồng nghĩa là có thêm 70 nghìn đồng. Số tiền tăng -500 nghìn đồng nghĩa là mắc nợ 500 nghìn đồng. Số tiền tăng 0 nghìn đồng nghĩa là số tiền không thay đổi. 

41. Viết hai số tiếp theo của mỗi dãy số sau:
a. 2; 4; 6; 8, …
b. -3; -5; -7; -9,…
Giải:
a. 2, 4, 6, 8, 10, 12, …
b. -3; -5; -7; -9; -11; -13;…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button