Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 1: Sự sinh sản

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Các bạn đang xem Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 1: Sự sinh sản của Ôn thi HSG.
Chúc các bạn có thật nhiều kiến thức bổ ích.

Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 1: Sự sinh sản, trang 5, 6.

Câu 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng với thông tin có trong các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK.
1.1. Lúc đầu, gia đình bạn Liên có những ai?
a. Bố, mẹ và Liên.
b. Chỉ có bố.
c. Chỉ có mẹ.
d. Bố và mẹ.
Đáp án: d

1.2. Hiện nay, gia đình bạn Liên có những ai?
a. Bố và mẹ.
b. Bố, mẹ và Liên.
c. Ông, bà, bố và mẹ.
d. Ông, bà và Liên.
Đáp án: b

1.3. Sắp tới gia đình bạn Liên sẽ có thêm ai?
a. Ông, bà của Liên.
b. Chị của Liên.
c. Em của Liên.
d. Anh của Liên.
Đáp án: c

Câu 2: Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, chữ S vào ☐ trước câu trả lời sai so với thực tế gia đình bạn.
Hiện nay, gia đình bạn có những ai đang cùng chung sống?
☐ Ông.
☐ Bà.
☐ Bố.
☐ Mẹ.
☐ Anh.
☐ Chị.
☐ Em trai.
☐ Em gái.

Đáp án: 
Các bạn trả lời theo thực tế gia đình bạn.

Câu 3: Một gia đình có cả ông bà, bố mẹ và các con cháu cùng chung sống là gia đình có mấy thế hệ? Trong đó thế hệ thứ nhất, thứ hai,… gồm những ai?
Đáp án: 
Một gia đình có cả ông bà, bố mẹ và các con cháu cùng chung sống là gia đình có ba thế hệ. Trong đó thế hệ thứ nhất là ông bà, thế hệ thứ hai là bố mẹ và thế hệ thứ ba là các con cháu.

Câu 4: Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ … trong các câu sau đây cho phù hợp.
bố; mẹ; sự sinh sản; giống; mọi; các thế hệ; duy trì kế tiếp nhau
a) ………. trẻ em đều do ………. sinh ra và có những đặc điểm ………. với ………. của mình.
b) Nhờ có ………. mà ………. trong mỗi gia đình dòng họ được ……….
Đáp án: 
a) Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình.
b) Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ được duy trì kế tiếp nhau.
 

Cảm ơn các bạn đã đọc bài Giải Vở bài tập Khoa học lớp 5, bài 1: Sự sinh sản của Ôn thi HSG, hãy chia sẻ nếu bài viết hữu ích.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *