Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Giải Vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập

Giải Vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập
1. Tính:
8 x 1 = 8
1 x 8 = 8
8 x 5 = 40
5 x 8 = 40

8 x 2 = 16
2 x 8 = 16
8 x 6 = 48
6 x 8 = 48

8 x 3 = 24
3 x 8 = 24
8 x 7 = 56
7 x 8 = 56

8 x 4 = 32
4 x 8 = 32
8 x 8 = 64
8 x 9 = 72

2. Một tấm vải dài 20m. Người ta cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m. Hỏi tấm vải đó còn lại mấy mét ?
Tóm tắt:
giai VBt toan lop 3 bai 52 cau 2

Bài Giải:
Số mét vải cắt đi là:
8 x 2 = 16 m        
Số mét vải còn lại là:
20 – 16 = 4 (m)
Đáp số: 4m.

3. Tính:
8 x 2 + 8 = 16 + 8;
               = 24
8 x 4 + 8 = 32 + 8;
               = 40
8 x 6 + 8 = 48 + 8
               = 56
8 x 3 + 8 = 24 + 8;
               = 32
8 x 5 + 8 = 40 + 8;
               = 48
8 x 7 + 8 = 56 + 8
               = 64
3. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:
giai VBt toan lop 3 bai 52 cau 4

a. Có 4 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
5 x 4 = 20 (ô vuông)
Có 5 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:
4 x 5 = 20 (ô vuông)
Nhận xét: 4 x 5= 5 x 4
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button