Giáo án tin 9 Bảo Lộc – Lâm Đồng Soạn theo hướng đổi mới 2018

Từ năm học 2017 – 2018 Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giáo viên tin học soạn bài phải có 5 mục sau trong mỗi hoạt động:

(1) Mục tiêu: 

(2) Phương pháp/Kĩ thuật: 

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: 

(4) Phương tiện dạy học:

(5) Sản phẩm: 

Đây là giáo án tin 9 Bảo Lộc – Lâm Đồng Soạn theo hướng đổi mới trên:

52 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button