Đại Học

Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – NXB Chính trị Quốc gia

Ôn Thi HSG.net giới thiệu đến các bạn cuốn Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam có kết cấu nội dung gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930), quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945- 1954), …Mời các bạn cùng tham khảo!

GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Chủ biên: PGS. NGND. Lê Mẫu Hãn – PGS,TS Trình Mưu

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Chương Mở đầu: Nhập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Chương I:  Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920-1930)

Chương II: Quá trình đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945- 1954)

Chương IV: Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Chương V: Cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975-2002) 

Chương VI: Những thắng lợi lịch sử và bài học kinh nghiệm lãnh đạo cách mạng của Đảng

Để xem chi tiết các bạn có thể xem online hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button