Đại Học

Giáo trình Tin học đại cương – Đỗ Thị Mơ

Ôn Thi HSG.net giới thiệu đến các bạn cuốn Giáo trình Tin học đại cương có kết cấu nội dung gồm 2 phần 13 chương, cung cấp những kiến thức cơ bản như: Cấu trúc máy vi tính, hệ điều hành, hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word, Internet và cách sử dụng Internet, cấu trúc của chương trình Pascal, các kiểu dữ liệu cơ sở và cách khai báo,…Mời các bạn cùng tham khảo!

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Chủ biên: Đỗ Thị Mơ

Nhà xuất bản: Hà Nội
 

NỘI DUNG GIÁO TRÌNH

Phần I: Đại cương về Tin học

Chương 1 Giới thiệu chung

Chương 2: Cấu trúc máy vi tính

Chương 3: Hệ điều hành

Chương 4: Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word

Chương 5: Internet và cách sử dụng Internet

Chương 6: Giải thuật

Phần II: Ngôn ngữ lập trình Turbo Pascal

Chương 1: Cấu trúc của chương trình Pascal

Chương 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở và cách khai báo

Chương 3: Các thủ tục vào ra dữ liệu và các cấu trúc ñiều khiển

Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc: kiểu mảng, kiểu xâu kí tự, kiểu tập hợp 

Chương 5: Chương trình con: Hàm và thủ tục

Chương 6: Kiểu dữ liệu có cấu trúc: Kiểu bản ghi và kiểu tệp

Chương 7: Đồ họa và âm thanh

Để xem chi tiết các bạn có thể xem online hoặc tải sách về máy tính để tham khảo nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button