Giới từ chỉ thời gian – On/In/At Giới từ chỉ nơi chốn

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  
  • On: Vào (chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ thứ trong tuần, và ngày trong tháng

e.g.: We have Literature on Friday. The meeting is organized on 2nd October. (Chúng tôi có môn Văn vào thứ Sáu. Cuộc họp được tổ chức vào ngày 2 tháng 10.)

  • In: Vào (chỉ khoảng thời gian), dùng để chỉ tháng, năm, mùa trong năm, hay buổi trong ngày

e.g.: The weather is hot in summer (Thời tiết nóng bức vào mùa hè)

  • At: Vào (Chỉ điểm thời gian), dùng để chỉ giờ cụ thể

e.g.: He gets up at 6 o’clock. (Anh ấy thức dậy vào lúc 6 giờ.)

Giới từ chỉ nơi chốn

ontrên (có tiếp xúc bề mặt)abovetrên (không tiếp xúc bề mặt)
introngneargần
attại (một vị trí hoặc địa chỉ cụ thể)next tobên cạnh
oppositeđối diệnto the leftvề phía bên trái
in front oftrướcto the rightvề phía bên phải
behindsau, phía sau, đằng sauunderbên dưới
bảng chú thích

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *