Pháp Luật

Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022?

Năm 2022 có được đóng BHXH theo hợp đồng thử việc không? Nhìn chung, người lao động không đóng bảo hiểm xã hội trong trường hợp hợp đồng thử việc mà chỉ đóng bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức. Đọc và xem bài viết của Ôn Thi HSG về vấn đề này.

1. Nếu tôi ký hợp đồng thử việc thì tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Lao động 2019, điều kiện đóng BHXH không được quy định cụ thể trong nội dung hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc như sau:

– Thời gian học việc

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, tên, chức vụ của người giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động

– Tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở, số đăng ký thường trú, số đăng ký thường trú hoặc hộ chiếu của người lao động ký kết hợp đồng lao động

– nơi làm việc và nơi làm việc

– Trả lương theo ngạch hoặc bậc, phương thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản phụ thu khác

– Giờ làm việc, giờ giải lao

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

Bên cạnh đó, Luật BHXH 2014 quy định BHXH bắt buộc đối với các đối tượng là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ, hoặc người lao động đã ký theo lịch cụ thể. Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng đối với công việc nhất định có thời hạn từ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Điều 2 Khả năng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc cụ thể có thời hạn dưới 3 tháng đến 12 tháng (kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và pháp luật) ; Người đại diện dưới 15 tuổi theo Bộ luật lao động

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Theo quy định trên, người lao động đã ký hợp đồng thử việc thì không phải đóng bảo hiểm xã hội, nhưng nếu trong hợp đồng lao động có điều kiện đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội. Thanh toán theo quy định trong hợp đồng. Đọc thêm trong Phần 2 bên dưới.

Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?

2. Thực tập sinh có được đóng BHXH không?

Luật Bảo hiểm xã hội quy định bạn không phải đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng dưới 12 tháng. Các hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng đến 3 tháng vẫn phải đóng phí bảo hiểm. Nhìn chung, thời gian thử việc của người lao động từ một đến hai tháng, còn gọi là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, dù có thỏa thuận giữa người lao động với người lao động thì vẫn được đăng ký đóng BHXH. Người sử dụng lao động đã đề cập trong hợp đồng.

Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận tùy theo tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ áp dụng một lần đối với một công việc cụ thể theo quy định tại Điều 25 Luật Lao động 2019.

– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Không quá 60 ngày đối với nghề có trình độ chuyên môn, kỹ thuật vượt quá trình độ cao đẳng;

– Trong vòng 30 ngày đối với các chuyên gia, công nhân kỹ thuật hoặc các chuyên gia yêu cầu trình độ kỹ thuật trung cấp

– Đối với các nhiệm vụ khác không quá 06 ngày làm việc.

3. Tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?

Bạn đọc có thể tham khảo phần 1 và 2 đã được phân tích rất kỹ. Pháp luật không bắt buộc người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc. Nội dung này được quy định trong Bộ luật Lao động 2019. Hợp đồng không có điều khoản bảo hiểm xã hội.

4. Có được đóng bảo hiểm y tế trong thời gian thử việc không?

Điều 12 Luật BHYT năm 2008 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Khoản 6 Luật BHYT năm 2014, đối tượng tham gia BHYT là người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và người lao động có hợp đồng 3 năm. hơn một tháng. thấy; Một nhân viên là giám đốc công ty được trả lương. Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).

Theo Luật BHYT, đối tượng tham gia BHYT là lao động hợp đồng không xác định thời hạn từ 3 tháng trở lên, hợp đồng thử việc thường từ 1 đến 2 tháng. Vậy bạn có phải đóng bảo hiểm y tế không để trả lời các câu hỏi trên.

Chúng tôi đã phân tích dữ liệu lớn về hợp đồng thử việc đóng bảo hiểm xã hội năm 2022 và giúp bạn đọc nắm rõ. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và có thể khác với nội dung đã giới thiệu ở trên vì tùy theo tình hình thực tế mà có những căn cứ pháp lý khác nhau.

Xem các bài viết liên quan đến phần Câu hỏi thường gặp về pháp lý của Ôn Thi HSG.

  • Khi nào công dân thi hành luật?
  • National Underground là gì?
  • Những hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?

Xem thêm thông tin Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022?

Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022?

Hợp đồng thử việc có đóng BHXH năm 2022 không? Thông thường, khi ký hợp đồng thử việc, người lao động không phải đóng BHXH, chỉ đóng khi ký hợp đồng chính thức. Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Ôn Thi HSG về vấn đề này.
1. Ký hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH không?
Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung hợp đồng thử việc không quy định điều khoản đóng BHXH. Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:
– Thời gian tập sự
– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với phía người sử dụng lao động;
– Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động;
– Công việc và địa điểm làm việc;
– Tiền lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
Ngoài ra, Luật BHXH 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo lịch cụ thể. công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và pháp luật. đại diện của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
Từ quy định trên, người lao động ký hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH, tuy nhiên, nếu có thỏa thuận về điều khoản đóng BHXH trong hợp đồng lao động thì người lao động vẫn phải đóng BHXH. thanh toán theo cam kết trong hợp đồng. Mời bạn đọc xem chi tiết ở phần 2 bên dưới.

2. Người thử việc có được đóng BHXH không?
Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội. Hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng vẫn phải đóng bảo hiểm. Thông thường thời gian thử việc của người lao động là từ 1 tháng đến 2 tháng hay còn gọi là HĐLĐ xác định thời hạn, người lao động vẫn được tham gia đóng BHXH nếu có sự thỏa thuận giữa người lao động và người lao động. người sử dụng lao động đề cập trong hợp đồng.
Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ áp dụng một lần đối với một công việc cụ thể tại Điều 25 Bộ luật lao động 2019.
– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
– Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.
3. Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc không?
Bạn đọc có thể tham khảo Mục 1 và Mục 2 được phân tích khá kỹ, luật không bắt buộc người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc, điều này được quy định tại Bộ luật lao động 2019 về nội dung hợp đồng không bao gồm quy định về bảo hiểm xã hội.
4. Thời gian thử việc có đóng BHYT không?
Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên. hơn; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).
Luật BHYT quy định, đối tượng tham gia BHYT là người lao động có hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, còn hợp đồng thử việc thường từ 1 tháng đến 2 tháng. Do đó, để trả lời câu hỏi trên thì bạn không phải đóng bảo hiểm y tế.
Trên đây Ôn Thi HSG đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022 không? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Ôn Thi HSG:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?

#Hợp #đồng #thử #việc #có #đóng #BHXH

Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022?

Hợp đồng thử việc có đóng BHXH năm 2022 không? Thông thường, khi ký hợp đồng thử việc, người lao động không phải đóng BHXH, chỉ đóng khi ký hợp đồng chính thức. Mời bạn đọc tham khảo bài viết của Ôn Thi HSG về vấn đề này.
1. Ký hợp đồng thử việc có phải đóng BHXH không?
Theo quy định tại Điều 24 Bộ luật Lao động 2019, nội dung hợp đồng thử việc không quy định điều khoản đóng BHXH. Nội dung của hợp đồng thử việc bao gồm:
– Thời gian tập sự
– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ, tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động với phía người sử dụng lao động;
– Họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động đối với người lao động;
– Công việc và địa điểm làm việc;
– Tiền lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
Ngoài ra, Luật BHXH 2014 quy định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo lịch cụ thể. công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động là công dân Việt Nam được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:
a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được giao kết giữa người sử dụng lao động và pháp luật. đại diện của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
Từ quy định trên, người lao động ký hợp đồng thử việc không phải đóng BHXH, tuy nhiên, nếu có thỏa thuận về điều khoản đóng BHXH trong hợp đồng lao động thì người lao động vẫn phải đóng BHXH. thanh toán theo cam kết trong hợp đồng. Mời bạn đọc xem chi tiết ở phần 2 bên dưới.

2. Người thử việc có được đóng BHXH không?
Luật Bảo hiểm xã hội quy định đối với hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng thì không phải đóng bảo hiểm xã hội. Hợp đồng có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng vẫn phải đóng bảo hiểm. Thông thường thời gian thử việc của người lao động là từ 1 tháng đến 2 tháng hay còn gọi là HĐLĐ xác định thời hạn, người lao động vẫn được tham gia đóng BHXH nếu có sự thỏa thuận giữa người lao động và người lao động. người sử dụng lao động đề cập trong hợp đồng.
Thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất, mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ áp dụng một lần đối với một công việc cụ thể tại Điều 25 Bộ luật lao động 2019.
– Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
– Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
– Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ trung cấp kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
– Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.
3. Có phải đóng BHXH trong thời gian thử việc không?
Bạn đọc có thể tham khảo Mục 1 và Mục 2 được phân tích khá kỹ, luật không bắt buộc người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc, điều này được quy định tại Bộ luật lao động 2019 về nội dung hợp đồng không bao gồm quy định về bảo hiểm xã hội.
4. Thời gian thử việc có đóng BHYT không?
Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 6 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động hợp đồng có thời hạn từ 3 tháng trở lên. hơn; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động).
Luật BHYT quy định, đối tượng tham gia BHYT là người lao động có hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên, còn hợp đồng thử việc thường từ 1 tháng đến 2 tháng. Do đó, để trả lời câu hỏi trên thì bạn không phải đóng bảo hiểm y tế.
Trên đây Ôn Thi HSG đã phân tích và giúp bạn đọc tìm hiểu về Hợp đồng thử việc có đóng BHXH 2022 không? Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo tình hình thực tế, có căn cứ pháp lý khác nên sẽ có sự khác biệt với nội dung đã giới thiệu ở trên.
Mời các bạn tham khảo các bài viết liên quan đến chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của Ôn Thi HSG:
Công dân thực thi pháp luật khi thực hiện những hành vi nào?
National Underground là gì?
Loại hợp đồng nào không phải đóng BHXH năm 2022?

#Hợp #đồng #thử #việc #có #đóng #BHXH


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button