Tiểu Học

Hướng dẫn cách viết đoạn văn Tiếng Anh về lũ lụt

Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em tài liệu Hướng dẫn cách viết đoạn văn Tiếng Anh về lũ lụt nhằm giúp các em có tài liệu tham khảo và tự mình viết những đoạn văn thật hay. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích trong quá trình học tập của các em. Mời các em cùng tham khảo nhé!

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH VỀ LŨ LỤT

1. Một số từ vựng về lũ lụt

– Tsunami /tsuːˈnɑːmi/ or Tidal wave: Sóng thần.

– Famine /fæmɪn /: Nạn đói.

– Landslide / ˈlændslaɪd/ or Mudslide /ˈmədslaɪd/: sạt lở đất

– Tornado /tɔ:’neidou/: Lốc xoáy.

– Disaster/ dɪˈzɑːstə(r)/ Thảm họa

– Natural Disasters : thiên tai

– Salinity intrusion /səˈlɪnɪti ɪnˈtruːʒn̩ / : sự xâm nhập mặn, sự nhiễm mặn

– Severse storm /si’viə – stɔ:m/: cơn bão khốc liệt

– Pest Plague /pest – pleig/: bệnh dịch sâu bệnh

– Cyclone /’saikloun/ (including hurricane and typhoon): lốc xoáy, bão

– Claim /kleɪm/: Gây tử vong

– Destroy /dɪˈstrɔɪ/: Phá hủy

– Injure /ˈɪn.dʒə(r)/: Làm bị thương

– Strike /straɪk/: Đi vào, đổ bộ vào

– Trap /træp/: Làm cho mắc kẹt

– Damge /ˈdæm.ɪdʒ/: Gây tổn hại

– Collapse /kəˈlæps/: Đổ sập

– Starvation /stɑːrˈveɪ.ʃən/: Sự đói khát

– Refugee /ˌref.jəˈdʒiː/: Người tị nạn

– Epidemic /ˌep.əˈdem.ɪk/: Bệnh dịch

– Supply /səˈplaɪ/: Nguồn tiếp tế

-Aid /eɪd/: Sự viện trợ

2. Cách viết đoạn văn về lũ lụt

 

Nội dung

Mở bài

Giới thiệu thảm hoạ thiên nhiên:

– Thảm hoạ thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, để lại hậu quả nghiêm trọng (Natural disasters occur all over the world, leaving serious consequences)

– Lũ lụt là thảm hoạ phổ biến và hậu quả mà nó để lại cũng rất nặng nề. (Flood is a popular disaster and its consequences are serious.)

Thân bài

Giới thiệu chung về lũ lụt trước khi đi sâu vào hai khía cạnh chính: Lũ lụt là hiện tượng xảy ra khi một lượng nước lớn bất thường tích tụ lại ở một khu vực. (Floods are the phenomenon that happen in case an unusually large amount of water accumulates in an area.)

a/ Nguyên nhân (Causes)

– Giông bão xảy ra trong một khu vực trong một thời gian ngắn (A thunderstorm happens in an area for a short time)

– Hoạt động bất thường của thủy triều (Unusual activities of tides)

– Vỡ đập (Collapse dams)

b/ Hậu quả (Effects)

– Tác động lên con người: tàn phá nhà cửa, thậm chí là tính mạng con người (Impacts on human: devastating houses, even human lives)

– Tác động lên thiên nhiên: sạt lở đất, phá hủy nhiều rừng cây (Impacts on nature: landslides, destruction of many forests)

Kết bài

Nhấn mạnh lại hậu quả của lũ lụt và sự cần thiết cần có biện pháp khắc phục:

– Lũ lụt và hậu quả của nó là không thể tránh khỏi -> cần có biện pháp thích hợp (Floods and their consequences are inevitable, so we need to have proper measures)

– Chính phủ và người dân cần phối hợp với nhau để giảm thiểu tác động của lũ lụt (The government and people should cooperate to minimize their impacts.)

3. Mẫu đoạn văn viết về lũ lụt

3.1. Đoạn văn viết về lũ lụt số 1

We all know that natural disasters happen all over the world, and they can be utterly devastating for people’s lives and the environments we live in. There are many different natural causes leading to natural disasters, and being aware of these causes enables us to be better prepared when they do arrive. One of the most common natural disasters is flooding, which occurs when a river bursts its banks and the water spills out onto the floodplain. During wet periods, flood warnings are often put in place because of a great deal of heavy rain. There are other risk factors for flooding that we have to mention such as steep-sided channels cause fast surface run-off, the lack of vegetation and woodland break the flow of water. In other words, there is little to slow the floodwater down.

Dịch:

Chúng ta đều biết rằng thảm họa thiên nhiên xảy ra khắp nơi trên thế giới, và chúng có thể tàn phá hoàn toàn cuộc sống của con người cũng như môi trường sống của chúng ta. Có rất nhiều nguyên nhân tự nhiên khác nhau dẫn đến thảm họa thiên nhiên, và nhận thức được những nguyên nhân này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn khi chúng xảy đến. Một trong những thảm họa thiên nhiên phổ biến nhất đó là lũ lụt, chúng xảy ra khi một dòng sông bị vỡ bờ và nước tràn vào vùng đồng bằng ngập lụt. Trong mùa mưa ẩm ướt, cảnh báo lũ lụt thường được đưa ra vì có lượng mưa lớn. Có những yếu tố nguy cơ cho lũ lụt khác nhau mà chúng ta cần phải đề cập đến như các kênh dốc đứng gây ra sạt lở bề mặt, việc thiếu thực vật và rừng phá vỡ dòng chảy của nước. Hay nói cách khác, chúng ta không thể làm chậm dòng nước lũ nếu như các rừng cây bị biến mất.

3.2. Đoạn văn viết về lũ lụt số 2

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

Dịch:

Tỉnh Nghệ An lại bị ảnh hưởng nặng nề khi một trận bão đổ bộ vào đêm qua. Cơn bão bắt đầu vào khoảng 11 giờ tối. và hoành hành suốt đêm. Hàng chục người bị thương nặng và hàng trăm người khác mất nhà cửa. Những trận gió lớn đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản, bao gồm cả nhà cửa và cơ sở kinh doanh, đặc biệt là ở Cửa Lò, một thị xã ven biển ở Nghệ An. Cơn bão đã suy yếu vào thời điểm các nhân viên cấp cứu đến khu vực. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong những chiếc cầu bị sập hoặc hư hỏng đã được giải thoát. Các công nhân hiện đang thu dọn những mảnh vỡ do cơn bão nghiêm trọng để lại. Chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người vô gia cư đã được đưa đến các khu vực an toàn, nơi ở tạm thời sẽ được xây dựng để làm nơi ở cho họ. Cục dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo lũ cho Nghệ An và các tỉnh lân cận do mưa lớn dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.

3.3. Đoạn văn viết về lũ lụt số 3

Every day, every day, the people in the Central region are suffering from the consequences of storms and floods. The flood of the year two thousand was one of the most destructive floods in the past decade. The sky was dark, the rain never stopped, surrounded by white water. It was a spectacle of places where the floods took place. Everything here covers something monotonous that hides danger with the white screen of water is the green of the treetops, the old trees daring to the flood water and the tiled roofs. protrusion – the only place for people to hang on. Everyone, from the elderly to the children, lives in a state of anxiety, confusion, fear, and graying of the skin due to the cold. There are babies born only a few months, their bodies no longer have any energy. They live in a situation where there is no electricity, no food or water. Many young men hopelessly left the rice plants that were left over by wandering through the sea. The government has called for the spirit of “good leaves protect torn leaves”. Here, the orange relief boats beaming to the people.

Dịch:

Từng ngày, từng ngày, đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu hậu quả do bão lũ gây ra. Trận lũ năm hai nghìn là một trong những trận lũ có sức công phá mạnh mẽ nhất trong thập kỷ qua. Bầu trời tối sầm, mưa không ngớt, xung quanh toàn một màn nước trắng xóa. Đó là cảnh tượng của những nơi trận lũ diễn ra. Tất cả những gì ở nơi đây bao trùm một thứ gì đó đơn điệu mà ẩn chứa bao nguy hiểm cùng với màn trắng của nước là màu xanh của ngọn cây, những cây cổ thụ dám dương đầu với dòng nước lũ và những mái ngói nhấp nhô – nơi duy nhất để người dân bám trụ. Mọi người từ cụ già đến trẻ em đều sống trong tâm trạng lo lắng, hoang mang, lo sợ, làn da xám đi vì lạnh. Có những đứa trẻ mới sinh ra mới vài tháng, cơ thể như không còn chút sinh lực. Họ sống trong tình trạng thiếu thốn không điện, không thức ăn, nước uống. Nhiều thanh niên đi mò trong biển nước những cây lúa còn sót lại một cách vô vọng. Chính phủ đã kêu gọi tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đâu đây, những chiếc xuồng cứu trợ màu da cam tươi cười đến với nhân dân.

3.4. Đoạn văn viết về lũ lụt số 4

Flood is one of the most dangerous disasters in the world. It’s the fact that every flood causes damage not only on property but also on people. Vietnam, the country with S-shape mainland located at Southeast Asia is affected severely by floods, especially int the middle of Viet Nam. Every year, there are about 10-15 floods coming into Viet Nam. The main reason is heavy rain with average annual rainfall from 1500-2000 mm due to its location. The influence of monsoon is also a reason that Vietnam has to be affected by storms and tropical depressions. Furthermore, being next to the sea, tides create floods in lots of regions which have poor drainage systems. Additionally, earth’ warming leads to the rising of sea level and deforestation have made the problem more serious. Floods destroy lands, paddy fields, houses, damage the facilities of middle areas. People lose their home and even lives due to floods. Although Viet Nam always support the local but it take time and right after they reconstruct their life, floods will be going to come again. To stop this, government are finding new modern solutions and giving precautions with warnings as soon as possible. I hope that in the future the Viet Nam will have a more effective solution and the locals in the middle areas will have a better life.

Dịch:

Lũ lụt là một trong những thảm họa nguy hiểm nhất trên thế giới. Thực tế là mọi lũ lụt gây ra thiệt hại không chỉ tài sản mà còn con người. Việt Nam, mảnh đất chữ S nằm ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, đặc biệt là miền trung Việt Nam. Hàng năm có khoảng 10-15 trận lụt xảy ra tại Việt Nam. Lý do chính là mưa lớn với lượng mưa trung bình hàng năm từ 1500-2000mm do vị trí của nó. Ảnh hưởng của gió mùa cũng là một lý do khiến Việt Nam phải chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới. Hơn nữa, bên cạnh biển, thủy triều gây lũ lụt ở nhiều vùng có hệ thống thoát nước kém. Thêm vào đó, sự nóng lên của Trái Đất dẫn tới sự gia tăng mực nước biển và nạn phá rừng làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn. Lũ lụt phá hủy đất đai, ruộng lúa, nhà cửa, làm hư hại các cơ sở vật chất vùng trung lưu. Mọi người mất nhà và thậm chí cả mạng sống do lũ lụt. Mặc dù Việt Nam luôn hỗ trợ các địa phương nhưng phải mất thời gian và ngay sau khi khôi phục lại cuộc sống, lũ sẽ lại xảy ra. Để ngăn chặn điều này, chính phủ đang tìm kiếm giải pháp mới hiện đại và đưa ra các biện pháp phòng ngừa với các cảnh báo càng sớm càng tốt. Tôi hy vọng rằng trong tương lai Việt Nam sẽ có một giải pháp hiệu quả hơn và người dân địa phương ở khu vực miền trung sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

3.5. Đoạn văn viết về lũ lụt số 5

Flood is considered as one of the most dangerous disasters in the world. There was a “historical flood” that happened in Hanoi in 2008. This must be a year that Hanoians can never forget because the rain was so heavy and lasted for many days consecutively that inundated many streets of Hanoi. The rain was considered heaviest in the last 100 years, which caused people to suffer from a lot of damage. According to statistics, many families even suffered from inundation as high level of water flew into their houses. Offices or schools had to make emergency announcement to let their employees and students be at home to avoid any potential accidents that may caused by the pouring rain. Life then had a lot of disturbance and people had to wait until it stopped raining. The rain triggered inconvenience for people in different fields as high death toll was recorded, traffic was in no order or people stood a high chance of dangerous epidemics. Luckily, after a few days, life began to come back to the way it was thanks to concerted effort of both local authority and many people of the city.

Dịch:

Lũ lụt được coi là một trong những thảm họa nguy hiểm trên thế giới. Vào năm 2008 đã có một trận lũ lụt lịch sử diễn ra ở Hà Nội. Đây là năm mà chắc hẳn người Hà Nội nào cũng không thể quên bởi vì mưa to và kéo dài nhiều ngày liên tiếp đến mức các khu phố ở Hà Nội bị ngập lụt. Trận mưa này được coi là trận mưa to nhất trong 100 gần đây, khiến con người bị thiệt hại nhiều. Theo thống kê, nhiều gia đình thậm chí còn chịu cảnh ngập lụt do nước dâng cao tràn vào nhà. Các văn phòng hoặc trường học đã phải thông báo khẩn cấp để nhân viên và học sinh ở nhà để tránh mọi tai nạn có thể xảy ra do mưa như trút nước. Cuộc sống khi đó có nhiều xáo trộn và mọi người phải đợi đến khi trời tạnh mưa. Mưa gây bất tiện cho người dân ở các lĩnh vực khác nhau như số người chết tăng cao, giao thông không trật tự hoặc người dân có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh nguy hiểm. May mắn thay, sau vài ngày, cuộc sống đã bắt đầu trở lại như cũ nhờ sự chung sức của cả chính quyền địa phương và nhiều người dân thành phố.

3.6. Đoạn văn viết về lũ lụt số 6

Typhoons and floods are very scary natural disasters for everyone, every year, it robs the lives of so many people, causes a lot of damage to property and it also causes crop failures so we We need to be careful when the flood season is coming, if we are not careful with it, it could cost us our lives at any time. There are several measures to prevent floods and storms, such as building houses in high places, building dykes to prevent floods, etc. If you live near areas prone to floods and storms, you should take quick measures and always in a position ready to fight floods and storms

Dịch:

Bão và lũ lụt là tác hại tự nhiên rất đáng sợ đối với mọi người, hàng năm, nó cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, gây thiệt hại lớn cho tài sản và nó cũng gây ra mất mùa vì vậy chúng ta cần cẩn thận khi mùa lũ đến. nếu chúng ta không cẩn thận với nó, nó có thể khiến chúng ta phải trả giá bất cứ lúc nào. Có một số biện pháp phòng chống lũ lụt, như xây nhà ở nơi cao, xây đê để ngăn lũ, v.v … Nếu bạn sống gần khu vực dễ bị lũ lụt, bạn nên có biện pháp nhanh chóng và luôn ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu lũ lụt.

3.7. Đoạn văn viết về lũ lụt số 7

The flood has passed but it left many tragic scenes. Farmers “sell their face to the land, sell their backs to the sky”, without worrying about “one and two days of sunshine” now has nothing. Houses, gardens, buffalos and cows were drifting along the flood water. Just last month it was a densely populated area that is now flat land. Not only that, but the flood also claimed many innocent lives. Many families fall into the “shattering flock of children”: the red-eyed child calls his father, the wife loses her husband, the mother loses her child. I can clearly see Mercury’s brutal face and evil smile. He laughed on the suffering of others, laughter sounded horrible. The boxes to support flood people are still fed day by day to alleviate the suffering of the people, but one thing is for sure: the suffering of losing a loved one cannot be compensated.

Dịch:

Trận lũ đã đi qua nhưng nó để lại bao cảnh thương tâm. Người nông dân “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, không quản ngại “một nắng hai sương” giờ lại tay trắng. Nhà cửa, ruộng vườn, trâu bò đất trôi theo dòng nước lũ. Chỉ mới tháng trước ở đây còn là một khu dân cư đông đúc mà bây giờ đã là bãi đất bằng. Không chỉ có thế, trận lũ còn cướp đi bao sinh mạng người vô tội. Bao gia đình lâm vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”: đứa trẻ mắt đỏ hoe gọi cha, người vợ mất chồng, người mẹ mất con. Tôi có thể nhìn rõ gương mặt bạo tàn và nụ cười nham hiểm của Thủy Tinh độc ác. Hắn cười trên nỗi đau khổ của người khác, tiếng cười nghe thật ghê rợn. Những hòm ủng hộ đồng bào lũ lụt ngày ngày vẫn được ăn no để làm vơi đi phần nào đau khổ của người dân nhưng có một điều chắc chắn rằng: nỗi khổ mất đi một người thân là không gì bù đắp được.

Trên đây là toàn bộ nội dung tài liệu Hướng dẫn cách viết đoạn văn Tiếng Anh về lũ lụt. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Các em quan tâm có thể tham khảo tư liệu cùng chuyên mục:

  • Tuyển tập đoạn văn mẫu viết về chương trình yêu thích bằng Tiếng Anh hay nhất
  • Tổng hợp các đoạn văn mẫu tả về một mùa trong năm bằng Tiếng Anh

Chúc các em học tập tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button