Môn Hóa

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 8 bài 28: Không khí – Sự cháy

Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học lớp 8 bài 28: Không khí – Sự cháy

Bài 1. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây về thành phần của không khí?

Related Articles

a. 21% nitơ, 78% oxi, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)
b. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi
c. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác (CO2, CO, khí hiếm,…)
d. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Giải bài 1: c.

Bài 2. Không khí bị ô nhiễm có thể gây ra tác hại gì? Phải làm gì để bảo vệ không khí trong lành?

Giải bài 2: Không khí bị ô nhiễm tác động ảnh hưởng rất lớn đến đời sống thực vật và đặc biệt là con người. Nó phá hoại dần những công trình xây dựng như cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử,….

Chúng ta phải giảm khí thải trong đời sống hàng ngày (phương tiện giao thông) và trong công nghiệp (nhà máy, lò đốt,…) trồng nhiều cây xanh,…

Bài 3. Giải thích vì sao sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn so với sự cháy trong oxi?

Giải bài 3: Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn và tạo ra nhiệt độ thấp hơn sự cháy trong oxi bởi vì không khí là một hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm 1/5 còn lại là nhiều chất khí khác; do đó trong không khí khi cháy lượng oxi có thể cung cấp không đủ cho sự cháy hoặc cung cấp không liên tục. Mặt khác, nhiệt lượng cháy còn bị tiêu hao do làm nóng các khí khác (như nitơ, cacbonic,…). Vì vậy nhiệt lượng tỏa ra cũng thấp hơn so với khi cháy trong oxi nguyên chất.

Bài 4. Điểm giống và khác nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là gì?

Giải bài 4

 

Sự cháy

Sự oxi hóa chậm

Giống nhau

Tỏa nhiệt

Tỏa nhiệt

Khác nhau

Phát sáng

Không phát sáng

Bài 5. Những điều kiện cần thiết để cho một vật có thể cháy và tiếp tục cháy được là gì?

Giải bài 5

  • Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.
  • Phải đủ khí oxi cho sự cháy.

Bài 6. Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Giải thích vì sao?

Giải bài 6: Muốn dập tắt ngọn lửa trên người hoặc ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải hoặc phủ cát lên ngọn lửa, mà không dùng nước. Nguyên nhân là vì xăng dầu nhẹ hơn nước, nên khi xăng dầu cháy nếu ta dập bằng nước thì nó sẽ lan tỏa nổi trên mặt nước khiến đám cháy còn lan rộng lớn và khó dập tắt hơn. Do đó khi ngọn lửa do xăng dầu cháy người ta hay thường dùng vải dày trùm  hoặc phủ cát lên ngọn lửa để cách li ngọn lửa với oxi.

Bài 7. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m3 không khí, cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy thực tế mỗi người trong một ngày đêm cần trung bình:

a) Một thể tích không khí là bao nhiêu?

b) Một thể tích khí oxi là bao nhiêu?

(Giả sử các thể tích khí được đo ở đktc).

Giải bài 7

a. Trong một ngày đêm người lớn tuổi cần một lượng không khí là

0,5.24 = 12 (m3)

b. Do thể tích oxi chiếm 21% thể tích không khí và cơ thể giữ lại 1/3 lượng oxi nên trong một ngày đêm người lớn tuổi cần là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button