Môn Toán

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 3 trang 3: Đọc, viết, so sánh các số có 3 chữ số
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Điền vào ô trống sau đây:

Đọc sốViết số
Một trăm sáu mươi
Một trăm sáu mươi mốt
……………………
……………………
Năm trăm năm mươi lăm
Sáu trăm linh một
160
…..
354
307
…..
…..

 

Đọc sốViết số
Chín trăm
Chín trăm hai mươi hai
…………………….
…………………….
……………………
Một trăm mười một
….
….
909
777
365
111

 
Hướng dẫn giải

Đọc sốViết số
Một trăm sáu mươi
Một trăm sáu mươi mốt
Ba trăm năm mươi tư
Ba trăm linh bảy
Năm trăm năm mươi lăm
Sáu trăm linh một
160
161
354
307
555
601

 

Đọc sốViết số
Chín trăm
Chín trăm hai mươi hai
Chín trăm linh chín
Bảy trăm bảy mươi bảy
Ba trăm sáu mươi lăm
Một trăm mười một
900
920
909
777
365
111

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Viết số thích hợp vào ô trống:

310311   315   319

 

400399   395    

Hướng dẫn giải

310311312313314315316317318319

 

400399398397396395394393392391

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Điền dấu : <, = , > vào các số dưới đây:
303 … 330                  30 +  100 … 131
615 … 516                  410 – 10 … 400 + 1
199 … 200                  243 … 200 + 40 + 3.

Hướng dẫn giải
303 < 330                   30 +  100 < 131
615 >  516                 410 – 10 < 400 + 1
199  < 200                 243 = 200 + 40 + 3.

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:
375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

Hướng dẫn giải
Số lớn nhất trong các số đã cho là số: 735
Số bé nhất trong các số đã cho là: 142.

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 SGK)
Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425.
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Hướng dẫn giải
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
162; 241; 425; 519; 537; 830.
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
830; 537; 519; 425; 241; 162.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button