Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 170, 171: Ôn tập về đại lượng

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 4 trang 170, 171: Ôn tập về đại lượng

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 170/SGK Toán 4) 

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 yến = … kg                              1 tạ = … yến

1 tạ = … kg                                1 tấn = … tạ

1 tấn = … kg                              1 tấn = … yến

Đáp án:

Các em điền như sau:

1 yến = 10 kg                               1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100 kg                                1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg                             1 tấn = 100 yến

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 171 SGK Toán 4)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 10 yến = … kg                          1/2 yến = … kg

50 kg = … yến                            1 yến 8kg = … kg

b) 5 tạ = … yến                            1500kg = … tạ

30 yến = … tạ                              7 tạ 20kg = … kg

c) 32 tấn = … tạ                            4000kg = … tấn

230 tạ = … tấn                             3 tấn 25kg = … kg

Đáp án:

Các em điền như sau:

a) 10 yến = 100 kg                             1/2 yến = 5 kg

50 kg = 5 yến                                   1 yến 8kg = 18 kg

b) 5 tạ = 50 yến                                 1500kg = 15 tạ

30 yến = 3 tạ                                   7 tạ 20kg = 720 kg

c) 32 tấn = 320 tạ                              4000kg = 4 tấn

230 tạ = 23 tấn                              3 tấn 25kg = 3025 kg

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 171 SGK Toán 4)

Điền > ; < ; =

2kg 7hg … 27000g                        60kg 7g … 6007g

5kg 3g … 5035g                            12 500g … 12kg 500g

Đáp án:

2kg 7hg = 27000g                       60kg 7g > 60007g

5kg 3g < 5035g                          125000g = 12kg 500g

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 171 SGK Toán 4) 

Một con cá cân nặng 1kg 700g, một bó rau cân nặng 300g. Hỏi cả cá và rau cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án:

1kg 700g = 17000g

Cả cá và rau cân nặng:

17000 + 300 = 20000 (g)

2000g = 2 kg

Đáp số: 2kg

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 171 SGK Toán 4) 

Một xe ô tô chở được 32 bao gạo, mỗi bao cân nặng 50kg. Hỏi chiếc xe đó chở được tất cả bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án:

Xe ô tô chở được tất cả là:

50 x 32 = 16000 (kg)

1600 kg = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ gạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button