Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 100, 101: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 100, 101: Luyện tập chung diện tích hình tròn, chu vi hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập trang 100, 101 SGK Toán 5: Luyện tập chung (bài 1, 2, 3 trang 99/SGK Toán 5)

Câu 1: Một sợi dây thép được uốn như hình bên, tính độ dài của sợi dây?

Câu 2: Hai hình tròn có cung tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-met?

Câu 3: Hình bên được tạo bởi hai hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó?

Câu 4: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Diện tích phần đã tô màu của hình vuông ABCD là:

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Độ dài của sợi dây thép là tổng chu vi các hình tròn có bán kính 7 cm và 10 cm

Độ dài của dây thép là:

7 × 2 × 3,14 + 10 × 2 × 3,14 = 106,76 (cm)

Đáp số: 106,76 (cm)

Câu 2:

Bán kinh của hình tròn là: 60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn lớn là: 75 × 2 × 3,14 = 471 (cm)

Chu vi của hình tròn bé là: 60 × 2 × 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 (cm)

Câu 3

Diện tích đã cho là tổng diện tích hình chữ nhật và hai nửa đường tròn

Chiều dài hình chữ nhật là: 7 × 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 14 × 10 = 140 (cm2)

Diện tích của hai nửa hình tròn: 7 × 7 × 3,14 = 153,86 (cm2)

Diện tích hình đã cho là: 140 + 153,86 = 293,86 (cm2)

Đáp số: 293,86 (cm2)

Câu 4:

Chọn đáp án A

Ta có diện tích của hình vuông là: 8 × 8 = 64 (cm2)

Hình tròn có bán kính là: 8 : 2 = 4 (cm)

Diện tích hình tròn là: 4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Vậy diện tích đã tô màu của hình vuông là: 64 – 50, 24 = 13,76 (cm2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button