Notice: Trying to get property 'permalink' of non-object in /home/dfatfsyhhosting/public_html/onthihsg.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/context/meta-tags-context.php on line 297

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 121: Thể tích hình hộp chữ nhật

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 5 trang 121: Thể tích hình hộp chữ nhật

Câu 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c:

a) a = 5cm, b = 4 cm, c = 9 cm

b)  a = 1,5 m, b = 1,1 m, c = 0,5m

Câu 2: Tính thể tích của khối gỗ có dạng như hình bên:

Câu 3: Tính thể tích của hòn đá nằm trong bể nước theo hình dưới đây:

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b và chiều cao c

Thể tích hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp là:

Câu 2:

Chia hình hộp chữ nhật thành hai phần: hình 1 và hình 2

Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:

12 x 8 x 5 = 480 (cm3)

Hình hộp chữ nhật 2 có chiều dài là:

15 – 7 = 8 (cm)

Thể tích của hình hộp chữ nhật 1 là:

7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ là:

480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690 (cm3)

Câu 3:

Thể tích của hòn đá bằng thể tích của hình hộp chữ nhật (phần nước dầng lên) có đáy của bể và có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 (cm3)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button