Tiểu Học

Hướng dẫn giải toán cấp tiểu học dạng toán Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,….

Để giúp các em ôn tập lại kiến thức cũ Ôn Thi HSG xin giới thiệu đến các em Hướng dẫn giải toán cấp tiểu học dạng toán Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…. để các em tham khảo. Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập.

NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,….

1. Quy tắc

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba, … chữ số.

Ví dụ 1 : Đặt tính rồi tính:

a) 5,42 x 10                           

b) 3,175 x 1000

Bài giải

Nhận xét:

– Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 5,42 sang bên phải một chữ số ta cũng được kết quả 54,2.

– Nếu ta dịch chuyển dấu phẩy của số 3,175 sang bên phải hai chữ số ta cũng được kết quả 317,5.

Ví dụ 2: Nhân nhẩm:

1,8 x 10

8,64 x 10

2, 772 x 100

5,59 x 100

0,456 x 1000

9,1235 x 1000

Cách giải:

1,8 x 10 = 18

8,64 x 10 = 86,4

2, 772 x 100 = 277,2

5,59 x 100 = 559

0,456 x 1000 = 456

9,1235 x 1000 = 9123,5

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của một số ít hơn số chữ số 0 của các số (10, 100,1000,… thì khi nhân hai số ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số đó rồi nhân như bình thường.

2. Bài tập vận dụng

Câu 1: Nhân nhẩm

a) 1,4 × 10        b) 9,63 × 10          c) 5,328 × 10

2,1 × 100         25,08 × 100            4,061 × 100

7,2×1000         5,32 × 1000            0,894 × 1000

Câu 2: Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là cm

10,4 dm        12,6 m       0,856 m         5,75 dm

Câu 3: Một can nhựa chứa 10 lít dầu hỏa. biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8 kg. Can rỗng cân nặng 1,3 kg. Hỏi can dầu hỏa đó nặng bao nhiêu kg?

Câu 4:

a) Tính nhẩm

1,48 × 10                 5,12 × 100                2,571 × 1000

15,5 × 10                 0,9 × 100                 0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805 ; 8050 ; 80500

Câu 5: Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km . Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Câu 6: Tìm số tự nhiên x, biết

2,5 < x < 7

3. Hướng dẫn giải bài tập vận dụng

Câu 1:

a) 14             b) 96,3               c) 53,28

210               2508                 406,1

7200              5320                 894

Câu 2:

10,4 dm = 104 cm

12,6 m  = 1260 cm

0,856 m = 85,6 cm

5,75 dm = 57,5 cm

Câu 3:

10 lít dầu hỏa cân nặng: 0,8 × 10 = 8 kg

Cả can dầu hỏa đó nặng: 1,3 + 8 = 9,3 kg

Đáp số: 9,3 kg

Câu 4:

a) Tính nhẩm

14,8                    512                   2571

155                     90                   100

b, 8,05×10 = 80,5         8,05×100= 805

8,05×1000= 8050        8,05× 10 000= 80 5000

Câu 5:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48  (km)

Đáp số: 70,48  (km)

Câu 6:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Trên đây là nội dung Hướng dẫn giải toán cấp tiểu học dạng toán Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,….. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Hướng dẫn giải bài tập nâng cao Dạng hỗn số Toán lớp 5
  • Một số bài tập nâng cao có hướng dẫn giải Dạng tính chất cơ bản của phân số

Chúc các em học tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button