Hướng dẫn lấy link file drive trên onthihsg.com

Chào các bạn có rất nhiều bình luận xin mình file tải tài liệu trên onthihsg.com, nhưng có thể các bán chưa biết ! Là có thể lấy được link tải file rất đơn giản.

1 cửa sổ mới sẽ được mở ra, và các bạn có thể tải file tài liệu khi xem Hướng dẫn tải file pdf doc docx trên drive khi bị chặn này.

Back to top button