Kỹ thuật cộng gom, nhân gom trong Pascal và Scratch

Mình xin chia sẻ với tất cả các bạn tất cả giáo trình Pascal có code mẫu để các bạn có thể tham khảo. Bắt đầu là phần các thuật toán số học, đây là các thuật toán cơ bản vì vậy các bạn cần nắm vững các thuật toán này.

Mở đầu là kỹ thuật công gom và nhân gom hay còn gọi là cộng dồn và nhân dồn, bài học đầu tiên này hết sức quan trọng với người mới bắt đầu, còn nếu bạn biết rồi thì có thể qua bài học tiếp theo.

Thế nào là cộng gom, nhân gom

Bạn hãy hình dung như thế này bạn giao cho một em lớp 2 thực hiện phép tính sau: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 xem em đó tính thế nào thì đó chính là kỹ thuật cộng dồn đó.

Kỹ thuật cộng gom trong Pascal

program bai_1_1;
var n,i:word; S:Real;f:text;
begin
{----Doc file ----}
	assign(f,'sum.inp'); reset(f);
	readln(f,n);close(f);
{----Tinh S = 1+ 1/2 +...+1/n-----}
   	S:=0;
   	for i:=1 to n do S:=S+1/(i);

{----Ghi file ----}
	assign(f,'sum.out'); rewrite(f);
	write(f,S:0:2); close(f);
end.

Kỹ thuật nhân dồn trong Pascal

Bạn chỉ cần sửa code trên một chút là được thôi hãy áp dụng và tính n! = 1.2.3….n nới n nhập vào từ bàn phím

Kỹ thuật cộng dồn trong Scratch

Tiện thể ta xem trong Scratch thì kỹ thuật này code như thế nào nha.

Các bạn hãy so sánh và đối chiếu code trên pascal và Scratch xem thế nào nhé rõ ràng Scratch hấp dẫn hơn đúng không, muốn giỏi mình khuyên các bạn nên học song song cả hai nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button