Lập trình chuyển động rồng rắn nối đuôi nhau trong Scratch

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Thiết kế chương trình, ban đầu có 4 nhân vật: Mèo, Cánh Cam, Chuột, Chó được xếp hàng tại vị trí ban đầu như hình sau. Chương trình như sau: 4 con vật này sẽ chạy 1 vòng xung quanh sân khấu theo chiều ngược kim đồng hồ, và về đúng vị trí cũ thì dừng lại. Yêu cầu là các con vật chuyển động luôn xếp hàng sát nhau như thế này.

Hướng dẫn giải

Bài tập này nằm trong phần kiến thức các lệnh chuyển động của Scratch. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh glide to để mô tả các con vật chuyển động. Ví dụ sau đây là 1 cách giải.

Chúng ta kẻ 1 khung chữ nhật (tưởng tượng) trên màn hình như hình dưới đây và sẽ điều khiển các con vật chuyển động theo khung này, ngược kim đồng hồ, lần lượt đi qua các điểm A, B, C, D và quay trở lại vị trí cũ. Điểm khó nhất phải tính là làm sao để các con vật luôn nối đuôi nhau như trong hình. Tọa độ các điểm A, B, C, D có thể như hình sau. Chú ý với mỗi người có thể các tọa độ này sẽ khác nhau.

Vị trí ban đầu của các nhân vật của chúng ta là: Mèo (-165, -80); Cánh cam (-20, -80); Chuột (-90, -80); Chó (85, -80)

Mỗi nhân vật sẽ phải dịch chuyển bằng lệnh glide to lần lượt như sau:

từ vị trí ban đầu đi đến A, từ A đến B, từ B đến C, từ C đến D, từ D về vị trí ban đầu. Giả sử thời gian đi trên mỗi cạnh là 2 giây, khi đó cần chú ý nhất đến thời gian từ vị trí ban đầu đến A và từ D về vị trí ban đầu phải có tổng = 2 giây. Ví dụ đối với nhân vật Chó thì thời gian đi từ vị trí ban đầu đến A là 0.5 giây, thời gian đi từ D về vị trí ban đầu phải là 1.5 giây.

Bảng sau mô tả chi tiết các lệnh điều khiển của từng nhân vật. Chú ý đến thời gian các con vật này đi đến A và từ D về vị trí ban đầu của mình.

Xem tiếp trong file word

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *