Lập trình Scratch giải bài toán dãy các số tự nhiên từ 1 đến n

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
 •  
 •  

Hôm nay có một bạn hỏi mình bài toán dãy các số tự nhiên từ 1 đến n như sau:

Cho dãy số 1; 2 ; 3; 4 ; 5 ; 6; 7; 8; 9; 10 ; … n

Em hãy sử dụng phần mềm Scratch để thực hiện các yêu cầu sau:

 • Nhập vào n số lượng phần tử của dãy số
 • Xuất ra dãy số
 • Tính tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số rồi xuất kết quả ra màn hình.
 • Lưu vào thư mục bài thi của em với tên dayso.sb2

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giải bài toán này trên Scratch nha

Bước 1: Tạo các biến cần thiết

Bạn hãy tạo hai biến:

 • Tổng: Để lưu tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số
 • i: Để can thiệp và đếm số thứ tự các số trong danh sách

Và một danh sách: “Danh sách” để lưu các số từ 1 đến n

Bước 2: Nhập liệu cho dãy số

Bạn hãy kéo thả đoạn lệnh trên. Sau đây mình sẽ giải thích một chút cho các bạn hiểu;

 • Lệnh xoá tất cả trong dãy số giúp khi chạy chương trình xoá bỏ toàn bộ các số trong danh sách đã được tạo ra lần chạy trước.
 • Cho ẩn dãy số đi khi người dùng nhập n sẽ hay hơn, sau khi nhập n cho hiện lại dãy số.
 • Biến “trả lời” mặc định của chương trình sẽ lưu giá trị n khi người dùng trả lời câu hỏi trong lệnh hỏi màu xanh.

Bây giờ bạn chạy thử và nhập n = 6 ta có kết quả sau:

Bước 2: Lập trình tính tổng các số lẻ chia hết cho 5 của dãy số

Tiếp theo bạn tạo tiếp các lệnh sau nối vào khối lệnh trên

Ở đây mình dùng kĩ thuật cộng gom, lúc đầu đặt biến tổng là 0 trong vòng lặp duyệt qua tất cả các phần tử của danh sách. Nếu phần tử nào lẻ và chia hết cho 5 thì cộng gom vào tổng.

Giải thích thêm một chút:

 • Lệnh: Phần tử i của dãy số mod 2 = 1 : Kiểm tra xem số có phải là số lẻ không
 • Lệnh: Phần tử i của dãy số mod 5 = 0 : Kiểm tra xem số có chia hết cho 5 không

Và kết quả khi chạy với n = 21 như sau:

Rõ ràng là tổng các số lẻ và chia hết cho 5 trong dãy từ 1 đến 21 là: 5 + 15 = 20 đúng không nào.

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho bạn rồi nha. Chúc bạn thành công và hãy xem thêm:

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *