LỰC KẾ – PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Lý thuyết

1.Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực

2. Cách đo lực bằng lực kế

– Ước lượng cường độ lực cần đo.

– Chọn lực kế có GHD và ĐCNN thích hợp.

– Đối với lực kế lò xo, thoạt tiên ta phải chỉnh số 0, nghĩa là điều chỉnh sao cho khi chưa có lực tác dụng thì kim chỉ kim loại nằm đúng vạch số 0. Cho lực cần đo vào lò xo của một lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương thẳng đứng.

3. Hệ thức lên hệ giữa trọng lực và khối lượng của một vật .

P=10m

Trong đó: 

+ P: Trọng lực

Đơn vị: N (Niuton)

+ m: Khối lượng của vật

Đơn vị: kg (Kilogam)

Giải bài C1 trang 34 SGK Vật lí 6.

Dùng từ thích hợp: kim chỉ thị, lò xo, bảng chia độ để điền vào chỗ trống của các câu sau:

Lực kế có một chiếc (1) … một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2)…

Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3)…

Lời giải chi tiết:

Lực kế có một chiếc (1) lò xo một đầu gắn vào vỏ lực kế, đầu kia có gắn một cái móc và một cái (2) kim chỉ thị. Kim chỉ thị chạy trên mặt một (3) bảng chia độ.

Giải bài C2 trang 34 SGK Vật lí 6.

Hãy tìm hiểu GHĐ và ĐCNN của lực kế ở nhóm em.

Lời giải chi tiết

Học sinh nghiên cứu lực kế mà nhóm có trên lớp để trả lời. 

+ ĐCNN của lực kế là khoảng đo giữa 2 vạch chia liên tiếp trên lực kế.

+ GHĐ của lực kế là giá trị lực lớn nhất ghi trên lực kế.

Giải bài C3 trang 34 SGK Vật lí 6.

Dùng từ thích hợp: phương, vạch 0, lực cần đo để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Thoạt tiên, phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) … Cho (2) … tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) … .của lực cần đo (xem hai ảnh chụp ở đầu bài SGK).

Lời giải chi tiết

Thoạt tiên, phải điều chỉnh số 0, nghĩa là phải điều chỉnh sao cho khi chưa đo lực, kim chỉ thị nằm đúng (1) vạch 0. Cho (2) lực cần đo tác dụng vào lò xo của lực kế. Phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo (3) phương của lực cần đo.

Giải bài C4 trang 34 SGK Vật lí 6.

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa Vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hành và so sánh kết quả với các bạn.


Dùng lực kết đo trọng lượng quyển sách giáo khoa Vật lí 6 khoảng 14,5N.

Giải bài C5 trang 34 SGK Vật lí 6.

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? Tại sao phải cầm như thế?

Phương pháp giải:

– Trọng lực là lực hút của Trái Đất.

– Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía Trái Đất.

Lời giải chi tiết

Khi đo, cần phải cầm vào vỏ lực kế và hướng sao cho lò xo của lực kế nằm ở tư thế thẳng đứng. Vì lực cần đo là trọng lượng có phương thẳng đứng.

Giải bài C6 trang 34 SGK Vật lí 6.

Hãy tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1)… N

b. Một quả cân có khối lượng (2)… g thì có trọng lượng 2N.

c. Một túi đường có khối lượng 1 kg thì có trọng lượng (3)…

Phương pháp giải:

Trọng lượng của quả cân 100g là 1N.

Trọng lượng của quả cân 1kg là 10N.

Lời giải chi tiết;

a. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng (1) 1N.

b. Một quả cân có khối lượng (2) 200g thì có trọng lượng 2N.

c. Một túi đường có khối lượng 1kg thì có trọng lượng (3) 10N.

Giải bài C7 trang 35 SGK Vật lí 6.

Hãy giải thích tại sao trên các “cân bỏ túi” bán ở ngoài phố người ta không chia độ theo đơn vị Niuton mà lại chia độ theo đơn vị kg? Thực chất các cân bỏ túi là dụng cụ gì?

Phương pháp giải:

Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật : P = 10.m

trong đó: P là trọng lượng (đơn vị niutơn), m là khối lượng của (đơn vị kilôgam).

Lời giải chi tiết

Người ta chia độ theo kilôgam mà không chia độ theo Niutơn vì trong cuộc sống người ta cần biết khối lượng của vật, nếu cần biết trọng lượng vật người ta dùng hệ thức P = 10m đế xác định trọng lượng vật. Thực chất “cân bỏ túi” là lực kế nhỏ.

Giải bài C8 trang 35 SGK Vật lí 6.

Về nhà, hãy làm thử một lực kế, phải nhớ chia độ cho lực kế đó.

Lời giải chi tiết

Dựa trên kiến thức đã học, học sinh tự tìm hiểu làm ở nhà.

Sau đó dùng một quả cân đã biết trước khối lượng để đánh chia độ cho lực kế.

Giải bài C9 trang 35 SGK Vật lí 6.

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn sẽ có trọng lượng bao nhiêu Niutơn?

Phương pháp giải

Hệ thức giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật : P = 10m

Trong đó : P là trọng lượng (đơn vị niutơn), m là khối lượng (đơn vị kilôgam).

Lời giải chi tiết

Một xe tải có khối lượng 3,2 tấn = 3200kg sẽ có trọng lượng là:

P = 10m = 10 x 3200 = 32.000N.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *