Mẫu đơn xin việc của FPT

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Mẫu đơn xin việc của FPT

Mẫu đơn xin việc vào FPT mới nhất

Nội dung của Mẫu đơn xin việc vào FPT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến cơ hội việc làm tại FPT Online. Để giúp chúng tôi nắm rõ hơn các thông tin về bạn, xin bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin vào chỗ trống dưới đây bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Thank you for your interest in job opportunities at FPT Online. Please fully fill in the blank in this form in order to keep us know clearly about you. (Vietnamese or English language is acceptable)

Ảnh
Vị trí dự tuyển/Position Applied for: Mã dự tuyển /Position Code:
Ngày có thể đi làm/Starting date Thu nhập hiện tại/ Current salary:
Nơi mong muốn làm việc/Expected working place: Thu nhập mong muốn/Expected salary:
Bạn biết thông tin tuyển dụng qua/which sources of information do you know about our recruitment? o fptonline.net o Web, mạng xã hội khác (ghi rõ tên)/Website, other social networks (please list the name):
o Người FPT giới thiệu ( FPT staff ‘s recommendation) o Khác(ghi rõ tên)/ Others ( please list):
Thông tin cá nhân/Applicant Infomation
Họ và tên/Full name Ngày sinh/Date of birth: Tại/Place:
Thường trú/Permanent Address:
Tạm trú/Home Address:
Số CMND/ID #: Ngày cấp/Issued Date: Nơi cấp/Issued Place: Nguyên quán/Hometown:
Tình trạng hôn nhân (Marital status):
Điện thoại liên lạc (Di động/cố định)/Phone: Email:
Giới tính/Gender: Chiều cao/Height (cm): Cân nặng/Weight (kg):
Bạn đã từng làm việc tại FPT/ Have you ever worked for FPT? Nếu có, ghi rõ thời gian, đơn vị, địa điểm làm việc/ If yes, when and where?
Bạn đã từng đóng bảo hiểm xã hội trước đây/ Have you ever paid for social insurance? o Có/Yes o Chưa/Not yet Mức đóng BHXH gần nhất của bạn/ How much is your latest payment for social insurance?

Tổng thời gian (tháng/năm) bạn đã đóng BHXH/ How many months /years have you paid for social insurance?

Thông tin gia đình/Family Information
Họ tên

Full Name

Quan hệ

Relationship

Năm sinh

Year of birth

Nghề nghiệp

Occupation

Quá trình học tập/Education
Thời gian

Time period (from…to…)

Trường

University

Chuyên ngành

Major

Bằng cấp

Degree

Xếp loại

Qualification

Từ:…..đến:….
Từ: …..đến:….
Từ: …..đến:….
Kinh nghiệm làm việc (Kể cả các hoạt động xã hội đã tham gia)/Previous employment (Social activities included)
Thời gian

(tháng/năm đến tháng/năm)

Time ( from…to…)

Chức danh

Job title

Công ty

Company

Công việc đã tham gia

Responsible tasks

Ghi chú khác

Notes

Ngoại ngữ

Bạn có khả năng sử dụng những ngoại ngữ gì, bạn học từ bao giờ và trình độ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của bạn? ( Sơ cấp/ Trung cấp/Cao cấp)

Foreign Languages (How many languages are you able to use? Where did you study them? Which level of your listening/speaking/ writing/reading skill do you stay at? ( Elementary- Intermediate- Advanced)

Kỹ năng phù hợp với vị trí ứng tuyển/Appropriate skills for position applied
Thông tin tham khảo (chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trước)/ References (You will be informed in advance)
Họ tên

Full name

Quan hệ

Relationship

Nơi làm việc

Company

Liên hệ

Contact

Xác nhận/Disclaimer & Signature
Tôi xin cam đoan tất cả những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào, Công ty có quyền chấm dứt Hợp đồng Lao động với tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hay bồi thường/I certify that the information provided in this form is true and complete to the best of my knowledge. If this application lead to employment, I understand that false or misleading information in my application or interview may result in my dismissal without any compensations from you.
Ngày/Date: Chữ ký/Signature:
Cảm ơn bạn đã chi tiết thông tin, các vấn đề liên quan bạn có thể email đến tuyendungfo@fpt.com.vn . Hồ sơ của bạn sẽ được FPT Online xem xét để hẹn một buổi phỏng vấn hoặc thi tuyển/Thank you for your sharing information, you can send email to tuyendungfo@fpt.com.vn for any questions related to recruitment matters. We will view your Application form and CV for further arrangements in the soonest time.

PHẦN DÀNH CHO FPT ONLINE ĐÁNH GIÁ PHẦN ÀNH CHO FPT TELECOM ĐÁNH GIÁ

SƠ LOẠI HỒ SƠ: Cán bộ đánh giá: Ý kiến khác:
KẾT QUẢ THI TUYỂN: IQ : GMAT: ENGLISH: CHUYÊN MÔN: KẾT LUẬN:
KẾT QUẢ PHỎNG VẤN: o Không phù hợp o Cân nhắc o Phù hợp o Rất phù hợp Đề xuất khác: NGÀY PHỎNG VÁN:
HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: o Thi tuyển o Bộ phận chọn o Khác:
NHẬN XÉT CHUNG CỦA HỘI ĐÔNG TUYỂN DỤNG/(HOẶC BỘ PHẬN CHỌN)
NGÀY BẮT ĐẦU LÀM VIỆC TẠI FPT ONLINE: VỊ TRÍ: BỘ PHẬN: PHÒNG BAN:
LOẠI HỢP ĐỐNG LAO ĐỘNG KÝ ĐẦU TIÊN: Từ ngày: Đến ngày: CÂP CÁN BỘ :

PHÊ DUYỆT XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA PHÒNG NHÂN SỰ BỘ PHẬN SỬ DỤNG NHÂN SỰ

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *