Mẫu đơn xin việc vào Samsung

Like và share giúp mình phát triển website nhé.
  •  
  •  

Mẫu đơn xin việc vào Samsung

Đơn xin việc viết tay vào Samsung

Tập đoàn Samsung, là một tập đoàn đa quốc gia của Hàn Quốc có tổng hành dinh đặt tại Samsung Town, Seoul. Với những ai đang có nhu cầu xin việc tại công ty Samsung thì có thể tham khảo ngay mẫu đơn xin việc sau đây để sử dụng.

 

Nội dung của đơn xin việc vào Samsung

ĐƠN XIN VIỆC

Vui lòng chọn 3 vị trí ứng tuyển (SVMC, SEV & Support):

1 ___________________ 2____________________ 3 _____________________
Field Applicable Chuyên ngành
ÿ SVMC: Mobile phone software R&D and field testing IT, Electronics

(Having S/W language skills such as Java, C++)

ÿ SEV: Production

( QC, Manufacturing Engineering, Mobile Phone, VC,

Camera, Injection).

Electronics, Mechatronics

Chemical, Material Engineer

Other Engineering subjects

ÿ SUPPORT: Purchasing, Logistic, HR, Finance, IS, Infra Human Art

Language

IT, Any Major

Ảnh Họ tên Ngày sinh: (DD/MM/YY)
Số CMT Ngày cấp
Nơi cấp
Điện thoại Giới tính Nam Nữ
E-mail
Quê quán Tỉnh
Địa chỉ
Thông tin trình độ
Bằng cấp Đơn vị Chuyên ngành Ngày bắt đầu Ngày tốt nghiệp Điểm tốt nghiệp
Đại học
Cao học
Tiến sỹ
Khác

ĐƠN XIN VIỆC

Tình trạng sức khỏe:

Chiều cao: Cm
Cân nặng: Kg
Tự đánh giá về tình trạng sức khỏe :

Đủ sức khỏe làm việc Chưa đủ sức khỏe

Ghi rõ bệnh mãn tính và các lưu ý khác về sức khỏe, nếu có:
Kinh nghiệm làm việc
STT Công ty Vị trí công việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Chi tiết
1
2
3
Tên chứng chỉ Cấp độ Ngoại ngữ Cấp độ 1(Sơ cấp) – 5(Cao cấp) Ghi chú
Tiếng Anh 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Tiếng Hàn 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Tiếng Trung 1 – 2 – 3 – 4 – 5
Khác 1 – 2 – 3 – 4 – 5

ĐƠN XIN VIỆC

Lý do bạn muốn vào làm việc tại Samsung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin xác nhân thông tin nêu trên là hoàn toàn xác thực. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và kỷ luật lao động nếu khai báo sai.

Ngày:

Ký và ghi rõ tên

Mẫu đơn xin việc vào Samsung

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *