Tiểu Học

Một số bài tập có hướng dẫn giải về Bảng đơn vị đo diện tích Toán lớp 5

Mời các em học sinh tham khảo tài liệu Một số bài tập có hướng dẫn giải về Bảng đơn vị đo diện tích Toán lớp 5 sẽ​​ giúp các em dễ dàng ôn tập lại kiến thức đã học và rèn luyện kĩ năng làm bài tập.

BÀI TẬP BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

1. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Đơn vị nào dưới đây lớn hơn mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích?

A. mm2

B. cm2

C. km2

D. dm2

Câu 2: Đơn vị đề-ca-mét vuông được kí hiệu là:

A. dam2

B.da2

C. mad2

D. am2

Câu 3: Đơn vị nào dưới đây bé hơn mét vuông trong bảng đơn vị đo diện tích?

A. km2

B. mm2

C. hm2

D. dam2

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3m216cm2 = ….cm2 là:

A. 30 016

B. 3016

C. 316

D. 300 016

Câu 5: Diện tích của hình vuông có chu vi bằng 40dm là:

A. 1dm2

B. 1cm2

C. 100m2

D. 1m2

2. Bài tập tự luận

Câu 1: Đọc các số đo diện tích sau:

295 dam2 

2006 hm2

180 200 mm2

 6780 hm2

762 m2

4824 km2

16 372 cm2

738 m2

Câu 2: Viết các số đo diện tích sau:

a) Bốn trăm linh năm đề-ca-mét vuông.

b) Mười hai nghìn sáu trăm héc-tô-mét vuông.

c) Năm nghìn ba trăm hai mươi mốt mi-li-mét-vuông.

d) Mười chín nghìn không trăm hai mươi héc – tô – mét vuông.

e) Hai mươi hai mét vuông.

f) Một triệu chín trăm năm mươi bảy xăng-ti-mét vuông

g) Một nghìn bốn trăm linh hai mi-li-mét vuông.

Câu 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8 dam2 = …..m2

20 hm2 = …. dam2 

5 cm2 = ….mm2

3 m2 = ….cm2

7 hm2 = …. m2 

13 km2 = …. hm2

b) 300 m2 = ….. dam2

2100 dam2 = …..hm2

900 mm2 = …. cm2

8000 dm2 = ….m2

50 000 m2 = ….hm2

34 000 hm2 = ….km2

c) 1/10 hm2 = …. m2 

3/5 hm2 = …. m2

d) 1/10 km2 =….hm2

1/2 km2 = ….hm2

Câu 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 38 m2 25 dm2 = …. dm2 

15dm2 9cm2 = ….cm

10 cm2 6 mm2 = …. mm2

1hm2 15dam2 = ….m2

b) 198 cm2 = ….dm2 ….cm2

2080 dm2 = …. m2 ….dm2

3107 mm2 = …. cm2 ….mm2

5427dam2 = …hm2 …dam2

12km2 4dam2 = …m2

6027hm2 = …km2 ….km2

Câu 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 m2 85 cm2 = …. cm2

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 285   

B. 28 500       

C. 2085 

D. 20085

Câu 6: Điền dấu > < = thích hợp vào chỗ chấm:

5 m2 8 dm2 …. 58 dm

910 ha ….91 km2

7 dm2 5cm2  … 710 cm

8 cm2 4 mm2 ….804/100 cm2

Câu 7:

Hồ La-đô-ga (Châu âu) có diện tích 1 830 000 hm2, hồ Ca-xpi (Châu á) có diện tích 371 000 km2. Hỏi hồ nào có diện tích lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Câu 8: Người ta lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4 m bằng những mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 1m 20cm, chiều rộng 20cm. Hỏi cần bao nhiêu mảnh gỗ để lát kín căn phòng đó?

Câu 9:

Người ta trồng ngô trên một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60 m, chiều dài bằng 5/3 chiều rộng.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, trung bình cứ 100 m2 thu hoạch được 30 kg ngô. Hỏi trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô?

Câu 10:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật được vẽ theo tỉ lệ và kích thước như hình vẽ dưới đây:

Diện tích mảnh đất đó là:

A. 4 hm2        

B. 40 hm2

C. 4000 m

D. 400 m2

3. Lời giải, đáp số

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

C

A

B

A

D

Bài tập tự luân

Câu 1:

295 dam2: hai trăm chín mươi lăm đề-ca-mét vuông

2006 hm2: hai nghìn không trăm linh sáu héc-tô-mét vuông

180 200 mm2: một trăm tám mươi nghìn hai trăm mi-li-mét vuông

6780 hm2: sáu nghìn bảy trăm tám mươi héc-tô-mét vuông

762 m2: bảy trăm sáu mươi hai mét vuông

4824 km2: bốn nghìn tám trăm hai mươi tư ki-lô-mét vuông

16 372 cm2: mười sáu nghìn ba trăm bảy mươi hai xăng-ti-mét vuông

738 m2: bảy trăm ba mươi tám mét vuông

Câu 2:

a) 405dam2

b) 12 600hm2

c) 5321mm2

d) 19 020hm2

e) 22m2

f) 1 000 957cm2

g) 1402mm2

 

Câu 3:

a) 8 dam2 = 800m2

20 hm2 = 2000dam2 

5 cm2 = 500mm2

3 m2 = 30 000cm2

7 hm2 = 70 000m2 

13 km2 = 1300 hm2

b) 300 m2 = 3dam2

2100 dam2 = 21hm2

900 mm2 = 9cm2

8000 dm2 = 80m2

50 000 m2 = 5hm2

34 000 hm2 = 340km2

c) 1/10 hm2 = 1000 m2 

3/5 hm2 = 6000 m2

d) 1/10 km2 = 10hm2

1/2 km2 = 50hm2

Câu 4:

a) 38 m2 25 dm2 = 3825dm2 

15dm2 9cm2 = 1509cm

10 cm2 6 mm2 = 1006mm2

1hm2 15dam2 = 10015m2

b) 198 cm2 = 1dm2 98cm2

2080 dm2 = 20m2 80dm2

3107 mm2 = 31cm2 7mm2

5427dam2 = 50hm2 427dam2

12km2 4dam2 = 12 000 400m2

6027hm2 = 60km2 27km2

Câu 5: Khoanh D

Câu 6:

5 m2 8 dm2 > 58 dm                

910 ha < 91 km2

7 dm2 5cm2 < 710 cm2             

8 cm2 4 mm2 = 804/100 cm2

Câu 7:

Đổi 1 830 000 hm2 = 18 300 km2

Hồ ca-xpi có diện tích lớn hơn hồ La -đô -ga và lớn hơn là:

371 000 – 18 300 = 352 700 (km2)

Đáp số: 352 700km2

Câu 8:

Đổi 1m 20 cm = 120 cm

Diện tích một mảnh gỗ là:

120 x 20 = 2400 (cm2)

Diện tích căn phòng là:

6 x 4 = 24 (m2) = 240 000 cm2

Số mảnh gỗ dùng để lát sàn căn phòng là:

240 000 : 2400 = 100 (mảnh)

Đáp số: 100 mảnh

Câu 9:

a)

60 x 5/3 = 100 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

100 x 60 = 6000 (m2)

b) 6000 m2 gấp 100 m2 số lần là:

6000 : 100 = 60 (lần)

Số ngô thu được trên mảng ruộng đó là:

30 x 60 = 1800 (kg) = 18 tạ

Đáp số: a) 6000m2    b) 18 tạ 

Câu 10:

Chiều dài của mảnh đất đó là:

8 x 1000 = 8000 (cm) = 80m

Chiều rộng của mảnh đất đó là:

5 x 1000 = 5000 (cm) = 50m

Diện tích của mảnh đất đó là:

80 x 50 = 4000 (m2)

Vậy khoanh C.

Trên đây là nội dung tài liệu Một số bài tập có hướng dẫn giải về Bảng đơn vị đo diện tích Toán lớp 5​​​​​. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Hướng dẫn giải các bài tập bằng phương pháp dùng sơ đồ đoạn thẳng
  • Hướng dẫn giải các bài tập bằng phương pháp rút về đơn vị cấp tiểu học

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button