Lập trình Scratch

Một số bài tập Scratch cơ bản luyện thi tin học trẻ

Đây là một số bài tập Scratch cơ bản luyện thi tin học trẻ mà thầy Bùi Việt Hà gửi

Gửi đến các bạn 1 số bài tập đơn giản có thể dùng để luyện cho các cháu lập trình Scratch, chuẩn bị cho kỳ thi Tin học trẻ toàn quốc 2019.

Sau đây là 1 số bài tập xử lý số trên Scratch.
1. Nhập số n từ bàn phím và tính tổng S = 1/1 + 1/2 + … + 1/n.

2. Nhập số n từ bàn phím và tính tổng S = 1/(1.2) + 1/(2.3) + … + 1/(n.(n+1)).

3. Tính tổng các số của dãy sau:
1 + 5 + 9 + 13 + ….. + 205.

4. Nhập số n từ bàn phím, in ra các số nguyên tố < n.

5. Nhập số n từ bàn phím, in ra khai triển của số n thành tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ 20 = 2.2.5.

6. Nhập số n, in ra n số hạng đầu tiên của dãy số Fibonaci.

7. Nhập 2 số tự nhiên n, m, tính ước số chung lớn nhất của n, m.

8. Nhập 3 số tự nhiên n, m, p tính ước số chung lớn nhất của n, m, p.

9. Nhập 2 số tự nhiên n, m, tính bội số chung nhỏ nhất của n, m.

10. Nhập 3 số tự nhiên n, m, p tính bội số chung nhỏ nhất của n, m, p.

11. Nhập số n và dãy số a1, a2, …., an từ bàn phím. Tính:
a) Tổng các số của dãy trên.
b) Tìm phần tử (chỉ số) tương ứng với số lớn nhất và nhỏ nhất của dãy trên.

12. Nhập số n và dãy số a1, a2, …., an từ bàn phím. Tìm một dãy con liên tục cực đại đơn điệu tăng của dãy số trên.

13. Tương tự bài 12. Tìm một dãy con liên tục cực đại các số > 0 của dãy trên.

14. Nhập số n từ bàn phím, tìm và in ra tất cả các ước số nguyên tố của số n.

15. Nhập 3 số m, n, p từ bàn phím. tìm và in ra tất cả các ước số chung của 3 số trên.

16. Số hoàn hảo là số = tổng các ước số thực sự của số đó. Tìm tất cả các số hoàn hảo < 1000000000.

17. Nhập số n từ bàn phím, tìm:
a) số nguyên tố nhỏ nhất > n.
b) số nguyên tố lớn nhất < n.

18. Nhập từ bàn phím số n, hãy viết n trong hệ nhị phân.

19. Nhập từ bàn phím số n, hãy viết n trong hệ hex (hệ đếm 16).

20. Nhập số n và dãy số a1, a2, …., an từ bàn phím. Tìm ra các phần tử cực trị địa phương của dãy này (phần tử cực trị địa phương nếu nó cùng lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 số bên cạnh).

Cảm ơn thầy đã chia sẻ.

Bạn cũng nên xem: Bài tập về xâu trong Scratch

 

 

Đỗ Thủy

Tôi là Đỗ Thủy đam mê sáng tạo viết Blog hàng ngày là những công việc mà tôi đang làm nó thực sự là những gì tôi yêu thích hãy theo dõi tôi để có những kiến thức bổ ích về xã hội ,cộng đồng và học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button