Lớp 6

Một số bài tập tổng hợp ước chung và bội chung Toán 6

Dưới đây là Một số bài tập tổng hợp ước chung và bội chung Toán 6. Gồm lý thuyết và các bài tập có hướng dẫn giải chi tiết giúp các em ôn tập nắm vững các kiến thức đã học. Các em xem và tải về ở dưới.

MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG

1. Bài tập

Bài 1. Viết tập hợp các ước chung của 12 và 30

Bài 2. Viết tập hợp các bội chung của 4 và 6

Bài 3. Tìm ước chung của a và a + 1

Bài 4. Tìm tập hợp các ước chung của 51 và 76

Bài 5. Tìm các ước chung của 2n và 2n + 2

Bài 6. Số1080 chia hết cho những số nào sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 25?

Bài 7. Tìm số tự nhiên x, biết rằng 30 chia hết cho x có dư là 6 và 45 chia cho x có dư là 9.

Bài 8. Viết các tập hợp: B(2); B(5) và BC(2, 5)

Bài 9. Tìm các ước chung của 6x+5 và 6x (x∈N)

Bài 10. Có 15000 đồng có thể mua hai loại vở 2000 đồng và 5000 đồng (một cuốn). Hỏi có thể mua được bao nhiêu vở mỗi loại (mua cả 2 loại và mua hết số tiền đã mang theo).

Bài 11. Tìm các ước chung có ba chữ số của 5, 6 và 9

Bài 12. Tìm các ước chung của 4n+3 và 2n; n∈N

Bài 13. Tìm số tự nhiên x, nhỏ hơn 400; biết rằng x chia cho 4, cho 5, cho 6 đều có dư là 1 và x chia hết cho 7.

Bài 14. Số n chia hết cho 3 có dư là 1, chia cho 2 có dư là 2. Tìm tập hợp các số n

Bài 15. Viết tập hợp các ước chung của n; n+1 và n+2, n∈N

2. Lời giải

Bài 1. Ư(12)={1,2,3,4,6,12}

Ư(30)={1,2,3,5,6,10,15,30}

⇒ƯC(12;30)={1,2,3,6}

Bài 2. B(4)={0,4,8,12,16,…}

B(6)={0,6,12,1,8,…}

⇒BC(4;6)={0,12,24,…}

Bài 3. Gọi d là một ước chung của a và a + 1

a⋮d và a+1⋮d ⇒(a+1–a)⋮d

⇒1⋮d⇒d=1

Bài 4. Ư(51)={1,3,17,51}.

Ư(76)={1,2,4,19,76}

⇒ƯC(51;76)={1}

Bài 5. Gọi d là một ước chung của 2n và 2n+2⇒2n⋮d, (2n+2)⋮d

⇒(2n+2−2n)⋮d⇒2⋮d

Vậy d=1 hoặc d=2

………

—(Để xem tiếp nội dung bài các em vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)—

Trên đây là một phần nội dung tài liệu Bài tập chuyên đề Một số bài tập tổng hợp ước chung và bội chung Toán 6. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

  • Bài tập chuyên đề Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. Cộng đoạn thẳng Toán 6
  • Bài tập chuyên đề Phân tích một số ra thừa số nguyên tố Toán 6

​Chúc các em học tập tốt !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button