Một số tài liệu tự học lập trình Scratch

Xin gửi tới các bạn một vài tài liệu học lập trình Scratch sưu tầm được trên mạng

 1) Tự học lập trình Scratch của Bùi Việt Hà

2) File PowerPoint giới thiệu về lập trình Scratch

 

3) Lập trình với Scratch – Hành trang cho tương lai

Bạn nào có tài liệu có thể chia sẻ tiếp để giúp kho tài liệu học lập trình Scratch ngày càng phong phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button